Küresel kömür santrali kurulu gücü, 2023 yılında son 7 yılın en büyük artışını kaydetti. Global Energy Monitor'un verilerine göre, bu artış dünyanın dört bir yanındaki kömür santrallerinde gerçekleşti ve özellikle Çin dışındaki ülkelerde gözle görülür bir artış yaşandı.

Geçen yıl, dünya genelinde 69,5 gigavatlık yeni kömür kapasitesi devreye alınırken, 21,1 gigavatlık kapasite emekliye ayrıldı. Bu durum net bir artışı beraberinde getirerek, küresel kömür santrali kurulu gücünü 2 bin 130 gigavata yükseltti. Özellikle Çin'deki 47,4 gigavatlık yeni kömür santralleri, bu artışın büyük bir kısmını oluşturdu.

Türkiye'de Buğday Arzında Sıkıntı Beklenmiyor Türkiye'de Buğday Arzında Sıkıntı Beklenmiyor

GEM Kömür Programı Direktörü Flora Champenois, 2023'teki bu hızlı genişlemeyi bir "anomali" olarak nitelendiriyor ve kömür santrallerinin hızla emekliye ayrılması gerektiğini vurguluyor. Ancak kömür santrali planları olan ülkeler için de bir uyarı niteliği taşıyan bu durum, Paris Anlaşması hedeflerinin tehlikeye girebileceği endişesini beraberinde getiriyor.

Türkiye'de ise geçen yıl yeni bir kömürlü termik santral işletmeye girmedi ve yeni bir santral inşasına da başlanmadı. Ancak Türkiye'nin kömürden çıkış tarihi ve adil geçiş planlaması konusunda net bir planının olmaması, küresel iklim hedeflerine katkı sağlama konusunda endişe verici bir durum olarak değerlendiriliyor.

Çin'de kömürlü termik santral projelerindeki artış, ülkenin 2015 hedeflerini riske atıyor. Bu nedenle Çin'in, kömür santrali projelerine daha sıkı denetimler getirmesi ve yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırarak iklim taahhütlerine uyum sağlaması gerektiği belirtiliyor.

Kaynak: AA-Anadolu Ajansı