Raporda belirtilen talep artışının arkasındaki itici güçler arasında nüfus artışı, ekonomik üretimdeki büyüme, hava kalitesinin iyileştirilmesi çabaları ve sera gazı emisyonlarını azaltma hedefleri yer alıyor. Ayrıca, kömür ve petrol gibi daha kirletici enerji kaynaklarından doğal gaza geçiş yapılması planlanıyor.

Elektrik Üretiminde Gazın Rolü

Elektrik üretimi için doğal gaz talebinin de önemli ölçüde artacağı ve bu alandaki talep büyümesinin 500 milyar metreküp olacağı hesaplanıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının artan payıyla birlikte, doğal gazın elektrik üretiminde esneklik ve yedekleme desteği sağlayarak kritik bir rol oynaması öngörülüyor.

Türkiye İstihdamında Rekor Artış: İşsizlik Oranı Düşüyor Türkiye İstihdamında Rekor Artış: İşsizlik Oranı Düşüyor

Bölgesel Talep Artışı ve Asya Pasifik’in Önemi

Gelecekteki doğal gaz talep artışının büyük bir kısmının Asya Pasifik bölgesinden kaynaklanacağı ve bu artışın küresel talep artışının yüzde 52’sini oluşturacağı tahmin ediliyor. Bu durum, bölgenin hızla büyüyen ekonomileri ve enerji ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda anlam kazanıyor.

Bu rapor, doğal gazın gelecekteki enerji piyasalarında oynayacağı rolün büyüklüğünü ve önemini vurgulamakta, aynı zamanda enerji geçiş politikalarının ve yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonunun önemini de göstermektedir.

Kaynak: AA