Bir süre önce gündeme gelen torba yasanın Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmelerine başlandı. Torba yasada çok önemli gündem maddeleri bulunuyor. Özellikle ekonomi anlamında bazı maddeler çok önemli.

80 maddelik torba yasanın ayrıntıları belli olmaya başladı. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmekte olan 80 maddelik torba yasa tasarısı ile 2 milyon vatandaşın 1 Ocak 2014 öncesine ait genel sağlık sigortası borcu silinecek.

SAĞLIK BORÇLARI SİLİNİYOR

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen torba yasa ile 1 Ocak 2014 öncesine ait genel sağlık sigortası borçları silinecek. Bu borçlar 1 milyar 835 milyon 604 bin TL tutarında ve 1 milyon 879 bin 401 kişiye ait. Bu sayede, bu kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.

ENFLASYON MUHASEBESİ

genel_saglik_sigortasi_prim_borcu_olanlar_yil_sonuna_kadar_saglik_hizmeti_alabilecek_1641862348_1367

Torba yasa ile enflasyon muhasebesine geçilecek. Enflasyon muhasebesinden 2024’te 2 bin 592 vergi mükellefi yararlanacak. Bu uygulamanın kamuya katkısı ise 70 milyar lira olacak. Ancak, finans sektöründeki kuruluşlar enflasyon muhasebesinden faydalanamayacak. Ayrıca, Kur Korumalı Mevduat hesaplarından alınan vergi de 2024 yılında 20 milyar lira olacak.

DİĞER DÜZENLEMELER

Torba yasa ile, birçok alanda da yeni düzenlemeler getiriliyor. Bunlardan bazıları şunlar:

Götürü gider uygulaması kaldırılacak. Konut kredilerinde lehe alınan paraların yarısı vergiden istisna tutulacak. Bu düzenleme ile 2024 yılında 1.14 milyar lira gelir elde edilecek.

Yurtdışından elde edilen kâr payları vergiden istisna olacak. Bu sayede, yurtdışından döviz getirilmesi özendirilecek. Bu düzenleme ile 2024 yılında 312 milyon lira gelir sağlanacak.

Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın yabancı para ile finanse edilen kamu yatırımları vergiden istisna olacak. Bu düzenleme ile yıllık 3 milyar lira gelir elde edilecek.

Akaryakıt Zamları Ertelendi Akaryakıt Zamları Ertelendi

Cep telefonlarındaki asgari maktu vergi tutarı her yıl yeniden değerleme oranı kadar artacak. Bu düzenleme 2033 yılına kadar devam edecek. Bu düzenleme ile 2024 yılında 250 milyon lira gelir sağlanacak.

Liman çıkış belgeleri ve gemi seyir izin belgeleri için yeni tarifeler belirlenecek. Bu düzenleme ile yıllık 788 milyon lira gelir sağlanacak.

Kaynak: (Haber Merkezi)