Gümrük Kanunu’nda Değişiklik "4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"da yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, ticari olmayan ve değeri 150 avroyu geçmeyen eşyalar için AB ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde uygulanacak maktu vergi oranı yüzde 20’ye yükseltildi. Daha önce bu oran yüzde 18 olarak uygulanmaktaydı.

Yeni Hüküm ve Yürürlük Tarihi Bu yeni vergi düzenlemesi, yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

Savunma ve Engelli Araçlarına Özel Düzenlemeler Ayrıca, milli savunma ve iç güvenlik kapsamında serbest dolaşıma sokulan eşyalar ve engelli vatandaşlar için özel tertibatlı araç ithalatında da yeni düzenlemeler yapıldı. Savunma amaçlı eşyalara ve elektrikli motorlu araçlara muafiyet tanınması, çağın teknolojik şartları ve vatandaş talepleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirildi.

Antrepo İşlemlerinde Güncelleme Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan bir diğer düzenlemeyle, antrepo işlemleri ve elleçleme izinlerine ilişkin süreçler netleştirildi. Antrepo işleticileri tarafından verilen teminat tutarları ve gümrük laboratuvarlarında yapılan tahlillerden alınan ücretler güncellendi.

ABD'de Kuş Gribi Alarm ABD'de Kuş Gribi Alarm

 

Kaynak: AA-Anadolu Ajansı