Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi, Temmuz ayı toplantıları kapsamında önemli kararlar almak üzere toplandı. Hafta boyunca sürecek olan bu toplantılarda, Şanlıurfa’nın geleceğini şekillendirecek birçok önemli konu görüşülecek. Toplantıların ana gündem maddeleri arasında Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın çeşitli yetki talepleri öne çıkıyor.

Toplantılarda ele alınacak bazı önemli konular şöyle:

1. Belediye Kanunu’nun 75. Maddesi Kapsamında Yetki Verilmesi
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’a, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesinin a, b, c ve d bentleri uyarınca çeşitli yetkilerin verilmesi gündemde. Bu yetkiler, belediyenin görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda esneklik sağlayacak.

2. Hafriyat Alanlarının Devri Yetkisi
Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan tüm hafriyat alanlarının, Başkanlık makamınca belirlenecek bir iştirak kuruluşuna devredilmesi için Başkan Gülpınar’a yetki verilmesi görüşülecek.

3. Sosyal Girişimcilik Projeleri
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Dünya Bankası ortaklığında yürütülen Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi kapsamında, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan Ara Sıcak Üretim Tesisi Projesi’ne ait sözleşmenin imza ve ilzam yetkisinin Başkan Gülpınar’a verilmesi ele alınacak.

4. Yazılım, Tasarım ve İnovasyon Merkezi Projesi
Aynı ortaklık kapsamında yürütülen Yazılım, Tasarım ve İnovasyon Merkezi Projesi için de benzer yetkilerin verilmesi gündemde.

5. Kadınların Ekonomik Hayata Katılımı Projesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Dünya Bankası ortaklığında yürütülen Sosyal Girişimcilik, Merkezi ve Geçim Kaynağı Tesisi Destek Programı kapsamında, kadınların ekonomik hayata katılımını artırmaya yönelik bir geçim kaynağı tesisi projesine ait sözleşmenin imza ve ilzam yetkisinin Başkan Gülpınar’a verilmesi görüşülecek.

6. Uluslararası Göç Örgütü İş Birliği
Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile yapılacak iş birliği ve iyi niyet protokollerinin imzalanması için de Başkan Gülpınar’a yetki verilmesi ele alınacak.

Gümrük Kapısı’nda 276 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi Gümrük Kapısı’nda 276 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

7. Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Revize Edilmesi
Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin güncellenmesi ve 2024 yılı bütçesinde fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar da gündemde yer alıyor.

Belediye Kanunu’nun 75. Maddesi Ne Anlama Geliyor

Başkan Gülpınar’ın yetki taleplerine dayanak olarak gösterdiği 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesinde şu hükümler yer alıyor:

- a) Belediye, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir.
- b) Mahallî idareler ile merkezî idareye ait görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli ihtiyaçları karşılayabilir, araç ve personel temin edebilir.
- c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler ve vakıflar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir.
- d) Kendilerine ait taşınmazları diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya kiralayabilir.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi, bu önemli toplantılarda alacağı kararlarla şehrin kalkınmasına ve sosyal projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Başkan Gülpınar, yetki taleplerinin kabul edilmesi halinde, projelerin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi için önemli adımlar atmayı planlıyor. Toplantılar hafta boyunca devam edecek ve Şanlıurfa'nın geleceği için kritik kararlar alınacak.

Harran Ovası Haber Merkezi / Büyükşehir Basın

Muhabir: Kübra TOPAL