72 Nerenin Plakası? 72 Plaka Kodu Hangi İl? 72 Nerenin Plakası? 72 Plaka Kodu Hangi İl?

Boomer, sosyal medyada gençler tarafından orta yaşlı ve yaşlı kuşaklara karşı kullanılan bir söylem. Boomer, aynı zamanda 1946-1964 yılları arasında doğan Baby Boomer neslini de ifade ediyor. Boomer, gençlerin kendilerini anlamayan, çağa ayak uyduramayan, eski kafalı ve muhafazakar buldukları kişilere söyledikleri bir söz.

Boomer, Türkçe’de “moruk” anlamına gelen bir argo sözcük. Boomer, genellikle Y ve Z kuşakları tarafından X kuşağı ve Baby Boomer kuşağına karşı kullanılıyor. Boomer, gençlerin kendilerine dayatılan standartlara, kurallara, değerlere ve yaşam tarzlarına karşı çıktıklarını gösteren bir söylem.

Boomer nereden çıktı?

Boomer, ilk olarak 2009 yılında Reddit’te bir yorumda kullanıldı. Ancak boomer, 2019 yılında TikTok’ta bir videoda yer alan yaşlı bir adamın genç kuşaklara yönelik eleştirilerine verilen “OK boomer” yanıtıyla popülerleşti. “OK boomer”, gençlerin boomerlara karşı “Tamam moruk, sen bilirsin” ya da “Yav he he moruk” gibi alaycı ve küçümseyici bir tavır sergilediklerini gösteren bir ifade.

Kimlere boomer denir?

Boomer, genel olarak 1946-1964 yılları arasında doğan Baby Boomer nesline denir. Baby Boomer nesli, İkinci Dünya Savaşı sonrasında doğum oranlarının arttığı bir dönemde doğmuş ve dünyanın pek çok değişimine tanıklık etmiş bir nesildir. Baby Boomer nesli, gençlik dönemlerinde idealist, aktivist, yenilikçi ve özgürlükçü olmalarına rağmen, yetişkinlik dönemlerinde daha muhafazakar, geleneksel, bencil ve tutucu olmalarıyla eleştirilirler.

Boomer, ayrıca 1965-1980 yılları arasında doğan X kuşağına da denir. X kuşağı, Baby Boomer neslinin çocuklarıdır. X kuşağı, teknolojik gelişmelerin başladığı, soğuk savaşın sona erdiği, küreselleşmenin arttığı bir dönemde büyümüş ve çalışma hayatına atılmış bir nesildir. X kuşağı, gençlik dönemlerinde asi, isyankar, bağımsız ve yaratıcı olmalarına rağmen, yetişkinlik dönemlerinde daha uyumlu, sorumlu, çalışkan ve pragmatik olmalarıyla eleştirilirler.

Boomer, gençlerin kendilerini anlamayan, çağa ayak uyduramayan, eski kafalı ve muhafazakar buldukları herkese de denir. Boomer, gençlerin kendilerine dayatılan standartlara, kurallara, değerlere ve yaşam tarzlarına karşı çıktıklarını gösteren bir söylemdir. Boomer, gençlerin kendilerini ifade etme, farklı olma, özgür olma ve yenilikçi olma isteklerinin bir yansımasıdır.

Kaynak: (Araştırma Yazısı)