İhtarname iptali için, ihtarnamenin hangi noter tarafından gönderildiği dikkate alınmalıdır. Kişi adına gönderilen ihtarnameler, çoğunlukla kişinin ikametgâhının bulunduğu adrese bakan noterlik tarafından gönderilmektedir. Kişi, söz konusu olan ihtarnameye itiraz etmek isterse kendine en yakın yani büyük bir ihtimalle ihtarnamenin gönderildiği notere itiraz etmelidir. İtirazlar, notere dilekçe yazma şeklinde olmalıdır.

İhtarname Nedir?

İhtarname, hukuki açıdan en kapsamlı belgelerden bir tanesidir. İhtarname, bir kişinin hukuki haklarını korumak gibi çeşitli nedenler ile taleplerini yazıya dökerek ihtarnameye söz konusu olan kişiye göndermesidir. İhtarname, ev sahibi ve kiracı arasında ya da araç alım satımı gibi çeşitli konularda oldukça önemlidir. İhtarname, ev sahibinin kiracıya kira ödenmemesi gibi çeşitli durumlarda dava açması açısından gerekli belgeler arasındadır.

İhtarname Sorgulama Nasıl Yapılır?

bireysel

İhtarname sorgulama, söz konusu olan ikametgâh adresinde artık yaşamayan ya da çeşitli nedenlerden dolayı adrese ihtarname ulaşıp ulaşmadığını bilmeyen kişiler için önemli bir işlemdir. İhtarname sorgulama, birçok işlemin aksine internette e-Devlet gibi çeşitli siteler üzerinden yapılamayan bir işlemdir. Bu işlem için herhangi bir noterliğe giderek adınıza olan ihtarname sorgu numarasını öğrenmeli ve noter görevlileri ile bu numara eşliğinde sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirmelisiniz.

İhtarname Ücreti Ne Kadar?

İhtarname ücreti, ihtarname gönderen kişinin ödemesi gereken bir ücrettir. Bu ücret, 2023 yılı için 19,20 TL olarak belirlenmiştir. 19,20 TL değerindeki ücret, tek bir nüsha için belirlenmiştir.

İhtarname Kiracı Tarafına Ne İçin Gönderilir?

İhtarname, kiracılara çeşitli nedenler ile gönderilebilir. Kiracıya ihtarname gönderilmesinin en büyük nedeni, kiracının evden çıkarılmak istenmesidir. Buna ek olarak kiracının birikmiş kira borcu varsa ve ev sahibi kira durumunu bu borçların ödenmesi karşılığında devam ettirmek istiyorsa da ihtarname ile kiracıyı uyarabilir.

İhtar Çekilen Kiracı Ne Yapmalıdır?

İhtar çekilen kiracının ne yapması gerektiği, ihtarnamenin içeriğine göre değişebilir. Ancak, genel olarak kiracıya çekilen ihtarların içeriği kiracının evden çıkmasına yöneliktir. Böyle bir durumda kiracının ihtarnameye itiraz etmek için noterliğe başvuruda bulunması gerekmektedir. Bu durumda ev sahibi geri adım atarsa konu kapanabilir. Ancak, ev sahibi geri adım atmazsa 2 haklı ihtar nedeni ile kiracının tahliyesini istemek adına dava açar. Bu dava sonucunda kiracının evde kalıp kalmayacağı belirlenir.

Kiracı İhtarname Süresi Nedir?

Kiracı ihtarname süresi ifadesi, ev sahibinin kira sözleşmesi bitmeden en az 1 ay önce kiracıyı ihtarname ile evden çıkması konusunda uyarması gerekliliğini ifade eder. Buna ek olarak kiracıların ihtarnameden herhangi bir süre sonra evden çıkmasına gerek yoktur. Kiracının hukuki olarak evden çıkarılabilmesi için dava açılmalı ve ev sahibi açısından olumlu sonuçlanmalıdır.

İhtar Çekilen Kiracı Evden Çıkmazsa Ne Olur?

İhtarname gönderilen kiracının evden çıkmaması, herhangi bir hukuki yaptırıma tabi değildir. Bir kiracının evden çıkması için yalnızca ihtar gönderilmesi yeterli olmayabilir. Ancak, bu ihtarların haklı sebeplerle ve sayıca 2 ya da daha fazla olması, ev sahibinin tek celsede kiracının evden çıkarılması kararını elde etmesine yardımcı olabilir.

Kira Sözleşmesi Bitince Ev Sahibi Kiracıyı Evden Çıkarabilir Mi?

Mermer fabrikasında iş kazası: 1 işçi hayatını kaybetti Mermer fabrikasında iş kazası: 1 işçi hayatını kaybetti

Kira sözleşmesinin bitmesi durumunda sözleşme yenilenmezse ev sahibi kiracıyı evden çıkarabilir. Ancak, bu durum için yalnızca sözlü ikaz ya da ihtarname gibi faktörler yeterli değildir. Ev sahibinin kiracıyı evden çıkarabilmesi için tahliye davası açarak davadan olumlu sonuç alabilmesi gerekir.

Kaynak: (Haber Merkezi)