Ana Dili Olarak En Çok Konuşulan Diller

Bir dilin ana dili olarak konuşan kişi sayısı, o dilin doğal olarak edinildiği ve günlük hayatta kullanıldığı anlamına gelir. Ana dili olarak en çok konuşulan diller sıralamasında ilk sırada Çince yer alıyor. Çince, aslında birçok farklı lehçeyi içeren bir dil ailesidir. Bu lehçeler arasında en yaygın olanı Mandarin Çincesidir. Çinceyi ana dili olarak konuşan yaklaşık 1,1 milyar insan vardır. Çince, aynı zamanda dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin’in resmi dilidir.

Ana dili olarak en çok konuşulan ikinci dil ise İngilizcedir. İngilizceyi ana dili olarak konuşan yaklaşık 380 milyon insan vardır. İngilizce, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerin resmi dilidir. Ayrıca, Hindistan ve Güney Afrika gibi ülkelerde de resmi veya ikinci dil olarak kullanılmaktadır.

Ana dili olarak en çok konuşulan üçüncü dil ise Hintçedir. Hintçeyi ana dili olarak konuşan yaklaşık 345 milyon insan vardır. Hintçe, dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan’ın resmi dilidir. Hindistan’da ayrıca 22 farklı resmi dil daha bulunmaktadır.

Ana dili olarak en çok konuşulan diğer diller ise şöyledir:

·        İspanyolca: 485 milyon

·        Fransızca: 80,8 milyon

·        Arapça: 274 milyon

·        Rusça: 147 milyon

·        Malayca: 199 milyon

·        Bengalce: 234 milyon

·        Portekizce: 236 milyon

Türkçe ise ana dili olarak en çok konuşulan 17. dil olup, yaklaşık 84 milyon kişi tarafından kullanılmaktadır.

Toplam Konuşan Sayısına Göre En Çok Konuşulan Diller

Bir dilin toplam konuşan sayısı, o dilin hem ana dili hem de ikinci veya yabancı dil olarak konuşan kişi sayısını ifade eder. Bu kriterlere göre bakıldığında ise en çok konuşulan dil İngilizcedir. İngilizceyi toplamda yaklaşık 1,4 milyar kişi konuşmaktadır. İngilizce, küresel bir iletişim aracı olarak kabul edilmektedir. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşların resmi dilidir. Ayrıca, bilim, teknoloji, eğitim, ticaret, sanat ve eğlence gibi alanlarda da yaygın olarak kullanılmaktadır.

Toplam konuşan sayısına göre en çok konuşulan ikinci dil ise Çincedir. Çinceyi toplamda yaklaşık 1,1 milyar kişi konuşmaktadır. Çince, Asya kıtasında ve dünyanın diğer bölgelerinde yaşayan Çin kökenli insanlar tarafından kullanılmaktadır. Çince, aynı zamanda dünyanın en eski yazılı dillerinden biridir.

Toplam konuşan sayısına göre en çok konuşulan üçüncü dil ise Hintçedir. Hintçeyi toplamda yaklaşık 609 milyon kişi konuşmaktadır. Hintçe, Hindistan’ın yanı sıra Nepal, Pakistan, Fiji ve Mauritius gibi ülkelerde de konuşulmaktadır. Hintçe, Sanskritçe kökenli bir dildir ve Hint-Avrupa dil ailesine aittir.

Toplam konuşan sayısına göre en çok konuşulan diğer diller ise şöyledir:

·        İspanyolca: 559 milyon

·        Fransızca: 309 milyon

Urfa Usulü Analı Kızlı Nasıl Yapılır? Tarifi Urfa Usulü Analı Kızlı Nasıl Yapılır? Tarifi

·        Arapça: 274 milyon

·        Rusça: 255 milyon

·        Malayca: 263 milyon

·        Bengalce: 272 milyon

·        Portekizce: 263 milyon

Türkçe ise toplam konuşan sayısına göre en çok konuşulan 20. dil olup, yaklaşık 88 milyon kişi tarafından kullanılmaktadır.

Resmi Olarak Tanınan Ülke Sayısına Göre En Çok Konuşulan Diller

Bir dilin resmi olarak tanındığı ülke sayısı, o dilin uluslararası alanda ne kadar etkili olduğunu gösteren bir başka kriterdir. Resmi olarak tanınan ülke sayısına göre en çok konuşulan dil İngilizcedir. İngilizce, 67 ülkenin resmi veya ortak resmi dilidir. Bu ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Hindistan, Güney Afrika, Nijerya ve Filipinler gibi nüfus ve ekonomi açısından önemli ülkeler bulunmaktadır.

Resmi olarak tanınan ülke sayısına göre en çok konuşulan ikinci dil ise Fransızcadır. Fransızca, 29 ülkenin resmi veya ortak resmi dilidir. Bu ülkeler arasında Fransa, Kanada, Belçika, İsviçre, Lüksemburg, Monako, Senegal, Fildişi Sahili ve Madagaskar gibi ülkeler bulunmaktadır. Fransızca aynı zamanda Avrupa Birliği’nin de resmi dillerinden biridir.

Resmi olarak tanınan ülke sayısına göre en çok konuşulan üçüncü dil ise Arapçadır. Arapça, 26 ülkenin resmi veya ortak resmi dilidir. Bu ülkeler arasında Mısır, Suudi Arabistan, Irak, Suriye, Lübnan, Ürdün, Fas ve Tunus gibi ülkeler bulunmaktadır. Arapça aynı zamanda İslam dininin kutsal kitabı olan Kur’an’ın dili olduğu için Müslümanlar tarafından da önemsenmektedir.

Resmi olarak tanınan ülke sayısına göre en çok konuşulan diğer diller ise şöyledir:

·        İspanyolca: 21 ülke

·        Portekizce: 10 ülke

·        Almanca: 6 ülke

·        Rusça: 4 ülke

·        Çince: 3 ülke

·        Hintçe: 3 ülke

·        Bengalce: 2 ülke

·        Malayca: 2 ülke

·        Türkçe: 2 ülke

Türkçe, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin resmi dilidir. Ayrıca, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan gibi Türk dili konuşan ülkelerde de ikinci veya yabancı dil olarak öğrenilmektedir. Türkçe, Ural-Altay dil ailesine ait olup, Latin alfabesi ile yazılmaktadır.

(Alaştırma Yazısı)