Meclis'te Gündem Tik Tok! Meclis'te Gündem Tik Tok!

Dünya üzerinde yaşayan 7,9 milyar insanın yaklaşık yüzde 23’ü, yani 1,3 milyar insan yoksulluk içinde yaşıyor. Bu insanların büyük bir kısmı Afrika kıtasında bulunan ülkelerde yaşıyor. Afrika kıtası, doğal kaynakları, kültürel zenginliği ve tarihi mirası ile dünyanın en büyük ikinci ve en kalabalık ikinci kıtası olmasına rağmen, aynı zamanda dünyanın en fakir kıtası olarak da biliniyor. Afrika kıtasındaki pek çok ülke, sömürgecilik, iç savaşlar, yolsuzluklar, kuraklık, hastalıklar ve eğitimsizlik gibi pek çok sorunla mücadele ediyor. Bu sorunlar nedeniyle Afrika kıtasındaki ülkelerin çoğu dünyanın en fakir ülkeleri listesinde yer alıyor.

Dünyanın en fakir ülkeleri listesinin başında ise Burundi adlı küçük bir ülke geliyor. Burundi, Afrika’nın orta kesiminde yer alan ve denize kıyısı olmayan bir ülke. Komşuları Ruanda, Tanzanya ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti olan Burundi’nin nüfusu yaklaşık 11,5 milyon. Burundi’nin yüzölçümü ise 27 bin 834 kilometrekare ile Türkiye’nin yüzde 3’ü kadar.

Burundi’nin tarihi, sömürgecilik ve iç çatışmalarla dolu. Burundi, 19. yüzyılın sonunda Almanya tarafından sömürgeleştirildi. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra ise Belçika’ya devredildi. Belçika yönetimi altında Burundi’de Hutu ve Tutsi adlı iki etnik grup arasında ayrımcılık ve gerilim arttı. Burundi, 1962 yılında bağımsızlığını ilan etti ancak bu sefer de Hutu ve Tutsi arasında kanlı çatışmalar başladı. Bu çatışmalar 1990’lı yıllara kadar devam etti ve yaklaşık 300 bin kişi hayatını kaybetti.

Burundi’de 2000 yılında imzalanan Arusha Barış Anlaşması ile çatışmalara son verilmeye çalışıldı ancak bu anlaşma tam olarak uygulanmadı. Burundi’de siyasi istikrarsızlık, darbe girişimleri, suikastlar ve protestolar devam etti. Burundi’de son olarak 2015 yılında mevcut devlet başkanının üçüncü kez aday olması üzerine büyük bir kriz çıktı. Bu kriz nedeniyle binlerce kişi öldü veya ülkeyi terk etti.

Burundi’nin siyasi sorunları, ekonomik sorunları da beraberinde getirdi. Burundi’nin gayri safi yurt içi hasılası (GSYİH) 2019 yılında sadece 3 milyar dolar olarak hesaplandı. Bu rakam Türkiye’nin GSYİH’sinin yaklaşık binde birine denk geliyor. Burundi’de kişi başına düşen milli gelir ise sadece 275 dolar. Bu da günlük yaklaşık 0,75 dolar anlamına geliyor. Dünya Bankası’na göre Burundi’de nüfusun yüzde 74’ü aşırı yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Burundi’de yoksulluk, açlık, susuzluk, sağlık sorunları, eğitim eksikliği, kadın ve çocuk hakları ihlalleri gibi pek çok sorunu da beraberinde getiriyor.

_127517107_gettyimages-1240610226

Burundi’nin en büyük gelir kaynağı tarımdır. Burundi’de nüfusun yüzde 90’ı tarımla uğraşıyor. Burundi’nin başlıca tarım ürünleri ise kahve, çay, mısır, fasulye ve muzdur. Ancak Burundi’nin tarım sektörü de verimsiz, yetersiz ve iklim değişikliğine bağımlıdır. Burundi’nin sanayi sektörü ise çok zayıftır. Burundi’nin başlıca sanayi ürünleri ise tekstil, sabun, sigara ve bira gibi tüketim mallarıdır. Burundi’nin maden sektörü ise henüz gelişmemiştir. Burundi’de altın, nikel, uranyum ve nadir toprak elementleri gibi madenler bulunmasına rağmen bunların çıkarılması için gerekli altyapı ve sermaye yoktur.

Burundi’nin dış ticareti de çok düşüktür. Burundi’nin ihracatı 2019 yılında sadece 209 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam Türkiye’nin ihracatının yaklaşık 10 binde birine denk geliyor. Burundi’nin başlıca ihracat ürünleri ise kahve, çay, altın ve deridir. Burundi’nin başlıca ihracat ortakları ise Birleşik Arap Emirlikleri, İsviçre, Belçika ve Kenya’dır. Burundi’nin ithalatı ise 2019 yılında 1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam Türkiye’nin ithalatının yaklaşık binde birine denk geliyor. Burundi’nin başlıca ithalat ürünleri ise petrol ürünleri, makine, gıda ve kimyasallardır. Burundi’nin başlıca ithalat ortakları ise Hindistan, Çin, Tanzanya ve Kenya’dır.

Burundi’nin ekonomik sorunlarını çözmek için uluslararası yardımlara ihtiyacı vardır. Ancak Burundi’nin siyasi istikrarsızlığı ve insan hakları ihlalleri nedeniyle pek çok ülke ve kuruluş yardımlarını askıya almış veya azaltmıştır. Burundi hükümeti ise uluslararası toplumun kendisine karşı komplo kurduğunu iddia etmektedir.

Burundi, dünyanın en fakir ülkesi olarak yaşam mücadelesi vermektedir. Burundi halkının refahını arttırmak için öncelikle siyasi sorunların çözülmesi gerekmektedir. Siyasi sorunların çözülmesi için ise ulusal diyalog, demokratikleşme, barış ve uzlaşı süreçlerinin desteklenmesi gerekmektedir. Ayrıca ekonomik sorunların çözülmesi için de tarım, sanayi ve maden sektörlerinin geliştirilmesi, altyapının iyileştirilmesi, eğitim ve sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve uluslararası işbirliğinin arttırılması gerekmektedir.

(Araştırma Yazısı)