Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık ettiği Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) altıncı toplantısı, enflasyon ve büyümeyi destekleyecek tedbirlerin görüşülmesiyle gerçekleşti. Toplantıda yapılan değerlendirmeler sonucunda, ülkenin kalkınma hedeflerine ulaşmak için hayata geçirilecek politika, tedbir ve faaliyetlerin izleme ve değerlendirme süreçleri ele alındı.

EKK'nın toplantı sonrası yayımladığı açıklamada, On İkinci Kalkınma Planı'nın beş yıllık hedeflerinin göz önünde bulundurulduğu belirtildi. Açıklamada, Türkiye'nin dünya ticaretindeki ve küresel değer zincirindeki konumunun güçlendiği, reel sektöre yönelik kaliteli finansman imkanlarının sağlandığı, yeşil ve dijital dönüşümün odaklandığı ve istikrarlı bir büyüme modeliyle nitelikli istihdam oluşturulmasının hedeflendiği ifade edildi.

Toplantıda, ihracat finansmanı imkanlarının artırılması ve ihracatçı firmaların rekabet gücünün artırılmasına yönelik tedbirler ele alındı. Eximbank ve İhracatı Geliştirme (İGE) A.Ş. finansman desteklerinin yanı sıra bankacılık sistemini kapsayan ihracat finansmanı imkanlarının değerlendirildiği belirtildi.

PTT'den Emeklilere Özel İndirim PTT'den Emeklilere Özel İndirim

Açıklamada ayrıca, eğitim-istihdam-üretim ilişkisinin güçlendirilmesi ve işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli istihdamın sağlanması amacıyla mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların değerlendirildiği ifade edildi. Mesleki eğitim ve işgücü piyasasıyla ilgili diğer paydaşların da yer aldığı daha kapsamlı bir çalışma yapılması konusunda görüş birliği sağlandığı belirtildi.

Kaynak: (Haber Merkezi)