Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı sona erdi ve toplantı sonrası ilk açıklama geldi.

Yapılan açıklamada toplantıda ele alınan konular şu şekilde özetlendi:

  • Katma değeri yüksek ihracat potansiyelinin artırılması ve cari işlemler dengesinde sürdürülebilir iyileşmenin sağlanması amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri'nin (YTAK) genel çerçevesi değerlendirildi. Uygulama detaylarının ilgili kurumlar tarafından netleştirilmesinin ardından kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi. YTAK Programı'nın, TCMB'nin hedefleriyle uyumlu bir çerçevede tasarlanmasına karar verildi.

    Türkiye Aile Destek Programı" Ödemeleri Hesaplara Yatırıldı Türkiye Aile Destek Programı" Ödemeleri Hesaplara Yatırıldı
  • Toplantıda, uluslararası kuruluşlardan sağlanan kredi niteliğindeki dış finansman kaynakları hakkında değerlendirmeler yapıldı. Bu kaynakların taahhüt edilmesinin ardından daha etkin bir kullanımının nasıl sağlanabileceği konusu ele alındı ve bu kaynakların daha etkin kullanımı için yapılacak çalışmalar değerlendirildi.