Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) aldığı yeni kararla, elektrik piyasası katılımcıları için teminat mektuplarının elektronik hale getirilmesi zorunlu hale geldi. Bu değişiklik, piyasa işlemlerinin daha verimli ve güvenli bir şekilde yürütülmesini amaçlıyor.

Elektronik Teminat Mektubuna Geçiş Süreci

Organize toptan elektrik piyasalarında faaliyet gösteren katılımcılar, artık teminat mektuplarını elektronik formatda sunacaklar. Mevcut fiziki teminat mektuplarının 1 Ocak 2025’e kadar dijital teminat mektuplarına dönüştürülmesi gerekiyor. Bu tarihe kadar elektronik formata geçirilmeyen teminat mektupları, teminat hesaplamalarında dikkate alınmayacak.

Kalkınma Yolu: Nakliye Sürecinde Devrim Yaratacak Proje Kalkınma Yolu: Nakliye Sürecinde Devrim Yaratacak Proje

Piyasa Yönetim Sistemi’nde (PYS) Değişiklikler

PYS’de kayıtlı serbest tüketicilerin kayıtları, ek teminat tutarını karşılamadığı takdirde silinecek. Bu işlem, daha önce fatura dönemine göre yapılırken, artık ilk iş gününden itibaren uygulanacak.

Çoklu Teminat Türleri ve Değerleme Katsayıları

Birden fazla teminat türü sunan katılımcılar, teminatlarını kısmen veya tamamen diğer kıymetlerle değiştirebilecekler. Değerleme katsayıları, piyasa işletmecisi tarafından belirlenecek ve teminat olarak kabul edilen kıymetlere uygulanacak.

Döviz ve Devlet İç Borçlanma Senetleri İçin Yeni Kurallar

Döviz nakit teminatlar ve döviz elektronik teminat mektupları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ilan ettiği döviz alış kuru esas alınacak. Devlet İç Borçlanma Senetleri ve Eurobond’lar için ise belirlenen fiyatlar teminat değerlemesinde kullanılacak.

Bu karar, elektrik piyasasında dijitalleşmenin önemini vurgularken, katılımcıların işlemlerini daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanıyacak. Elektronik teminat mektupları, piyasa güvenliğini artırırken, işlemlerin şeffaflığını da destekleyecek bir adım olarak görülüyor.

Kaynak: AA