Yeni düzenlemeye göre, Rekabet Kurulu başlattığı soruşturmaları, soruşturmaya başlanması kararının verildiği tarihten itibaren 15 gün içinde ilgili taraflara bildirecek. Bu bildirim yazısı ile birlikte iddiaların türü ve niteliği hakkında yeterli bilgi de sağlanacak.

Bu bildirimle bağlantılı olarak Kurul, ilgili taraflara iddiaların niteliği ve niteliği hakkında yeterli bilgi gönderecektir. Böylece hem tarafların kendilerini daha etkin savunması hem de soruşturma süreçlerinin daha hızlı ilerlemesi amaçlanıyor.

Katılımcıların yazılı yanıtlarını araştırma raporunun duyurulmasından sonraki 30 gün içinde kurula sunmaları teşvik edilmektedir. Haklı nedenlerle bu süre yalnızca bir kez uzatılabilir, birden fazla uzatılamaz. Soruşturmacılar, aldıkları yazılı yanıtlar nedeniyle soruşturma raporundaki durumlarının değişmesi halinde, bu durumlarını tüm yönetim kurulu üyelerine ve menfaat sahiplerine 15 gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. Taraflar bu beyana 30 gün içerisinde cevap verebilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayramın İkinci Gününde Diplomasi Trafiğini Sürdürdü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayramın İkinci Gününde Diplomasi Trafiğini Sürdürdü

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu'nda yapılan değişiklikler, yaptırımların etkinliğini ve caydırıcılığını artırmak amacıyla belirli eylemlere yeni cezai yaptırımlar getiriyor ve idari para cezalarını artırıyor.

Buna göre, lisanslı depoculuk ücret tarifesinde belirlenenin üzerinde veya ücret tarifesinde yer almayan hizmetler için ücret talep ve tahsil eden ya da ürün teslimi sırasında mevzuata aykırı şekilde ürün miktarından kesinti yapan, yasanın "teşhir" hükmüne aykırı hareket eden, ürün senedinin ilgili yönetmeliğinde düzenlenen içerik, şekil ve muhafaza şartlarına uymayan lisanslı depo işletmelerine 200 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası kesilecek.

Kaynak: (İLKHA)