Araştırmacılar, genç internet bağımlılarının beyinlerinde, beynin aktif düşünmeyle ilişkili kısmındaki işlevsel bağlantıların zayıfladığını ortaya çıkardı.

Science Daily'ye göre araştırmacılar, 10 ila 19 yaş arasındaki gençlerde fonksiyonel manyetik rezonans görüntülemenin (fMRI) kullanıldığı 12 makaleyi inceledi.

Türksat 6A'nın Uzaya Gönderilmesine Günler Kaldı Türksat 6A'nın Uzaya Gönderilmesine Günler Kaldı

İnternet bağımlılığı tanısı alan gençlerin, bağımlı olmayan akranlarıyla karşılaştırıldığında, beynin dikkat, planlama, karar verme ve dürtü kontrol alanlarında, kullanılması gereken faaliyetlerde işbirliği yapma becerilerinde bozulmalar görülüyor.

Beyinlerindeki bu değişikliklerin ergenlerde bağımlılık yapan davranış ve eğilimlerin dışında entelektüel yetenek, fiziksel koordinasyon, ruh sağlığı ve gelişimle ilişkili davranış bozukluklarına yol açabileceği belirlendi.

Araştırma ekibinden Max Chang, ergenlik döneminin bilişsel, kişisel ve biyolojik açıdan önemli değişikliklerin yaşandığı bir dönem olduğunu vurgulayarak, gençlerin bu dönemde internet bağımlılığına karşı savunmasız olabileceğine dikkat çekti.

Kaynak: AA-Anadolu Ajansı