Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2021 yılında yapılan bir soruşturma, Google'ın Yerel Birim (Local Unit) ve Google Otel Reklamları (Google Hotel Ads-GHA) fiyat karşılaştırma hizmetlerinde konum ve genel arama sonuçları sayfasında görüntülenme açısından rakiplerine göre avantajlı olduğunu ortaya koydu. Çalışma, Google'ın konum ve genel arama sonuçları sayfasında görüntülenme açısından rakiplerine göre avantajlı olduğunu ortaya koydu.

Bu nedenle Komisyon, Google'ın rakip yerel arama sitelerinin yerel pazara girmesini engelleyerek, rakiplerini engelleyerek ve ev fiyat karşılaştırma hizmetleri pazarında rekabetin bozulmasına neden olarak Rekabetin Korunması Kanunu'nun ilgili bölümlerini ihlal ettiği sonucuna varmıştır.

Çiftçilere 72 Milyon 554 Bin Liralık Tarımsal Destekleme Ödemesi Yapılacak Çiftçilere 72 Milyon 554 Bin Liralık Tarımsal Destekleme Ödemesi Yapılacak

Komisyon, şirkete 296 milyon 8999 liralık idari para cezası verdi ve ihlallerin ortadan kaldırılması ve pazarda etkin rekabetin tesis edilmesi için bazı yükümlülükler getirdi.

Bu yükümlülükler kapsamında, Google'ın rakip yerel arama hizmetlerine ve rakip ev fiyatı karşılaştırma hizmetlerine, genel arama sonuçları sayfasında kendi hizmetlerine kıyasla dezavantajlı duruma düşürmeyecek hüküm ve koşullar sağlaması gerekiyordu.

Bu süreçte şirket, "yerel arama hizmetleri" pazarında karşılaşılan sorunları ele almak üzere Yönetim Kurulu'na öneriler sundu.

Yönetim Kurulu, 21 Mart 2024 tarihinde Google'ın önerdiği önlemlerin uygulanmasına ve üç ay süreyle izlenmesine karar verdi.

Açıklamaya göre, tedbirler 15 Nisan 2024 tarihi itibariyle şirket tarafından tamamen uygulanmaya başlandı. Ancak Google'ın "yerel arama hizmeti" ile ilgili otel taleplerine ilişkin olarak uygulamaya karar verdiği yükümlülükleri yerine getirmediği tespit edildi.

Dolayısıyla Komisyon, Google'ın bu yükümlülükleri yerine getirmediği sonucuna varmıştır.

Komisyon, Google'a, 15 Mayıs 2024 tarihinden başlayarak bu yükümlülükler yerine getirilene kadar, 2023 yılında her gün için Google'ın toplam gelirinin yüzde on binde beşi oranında idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kaynak: AA-Anadolu Ajansı