Harran Üniversitesi'ndeki Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, yeni düzenlemelerle ilgili olarak Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle güncellenmiştir. Yayınlanan yönetmelik, merkezin faaliyet alanlarını, yönetim organlarını, amaçlarını ve çalışma şeklini düzenleyen hükümleri içermektedir.

Yönetmelikte belirtilen amaçlar arasında, merkezin yaşam boyu eğitim-öğretim programları düzenlemek, bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmak ve ulusal/uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak yer almaktadır. Bu kapsamda, merkezin faaliyet alanları arasında eğitim programlarının planlanması ve uygulanması, seminerlerin ve konferansların düzenlenmesi, sınavların yapılması, eğitimlerin düzenlenmesi ve belgelendirme süreçlerine destek olma gibi bir dizi faaliyet yer almaktadır.

MEB, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Sonuçlarını Açıkladı MEB, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Sonuçlarını Açıkladı

Merkezin yönetim organları, Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu'ndan oluşmaktadır. Müdürün merkezin amaçları doğrultusunda yönetim görevleri bulunurken, Yönetim Kurulu ise merkezin yönetimiyle ilgili kararları almak, faaliyet programlarını belirlemek ve raporları değerlendirmekle görevlidir.

Yayımlanan yönetmelik, yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Harran Üniversitesi Rektörü, yönetmelik hükümlerini yürütmekle görevlendirilmiştir. Bu düzenleme sayesinde Harran Üniversitesi'nde yaşam boyu eğitim uygulama ve araştırma faaliyetlerine yönelik belirli kurallar ve usuller netlik kazanmıştır. Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, bölgenin eğitim alanındaki ihtiyaçlarına cevap verme ve daha etkin çalışma imkanı bulma konusunda önemli bir rol üstlenecektir.