Radikal kelimesinin anlamı ve kullanımı Radikal kelimesinin anlamı ve kullanımı

Hasbihal kelimesi, dilimizde sıkça kullanılan kelimelerden birisidir. Hasbihal, Arapça dilinden Türkçe’mize geçmiştir. Hasbihal kelimesinin Arapça kökeni, “hal-hatır sormak” anlamına gelen “halasa” fiilidir. Hasbihal kelimesi, bu fiilden türetilmiş bir sıfattır.

Hasbihal, sohbet, söyleşi, muhabbet anlamına gelir

Hasbihal kelimesinin TDK’ya göre anlamı, "söyleşmek, karşılıklı konuşmak, sohbet etmek"tir. Hasbihal, iki veya daha fazla kişinin bir araya gelerek gerçekleştirdiği güzel sohbetler için kullanılan bir sözcüktür. Hasbihal, gönül muhabbeti, gönülden gönüle kurulan iletişim manalarına da gelir. Örneğin, “Bugün Ahmet’le hasbihal ettik.”, “Yarın çocuklarla hasbihal edeceğiz.” gibi cümlelerde hasbihal kelimesi kullanılır.

Hasbihal etmek, karşılıklı konuşmak, dertleşmek, müzakere etmek anlamına gelir

Hasbihal etmek, hasbihal kelimesinin fiil hali olup, “karşılıklı konuşmak, dertleşmek, sohbet etmek” anlamlarına gelir. Hasbihal etmek, aynı zamanda belirli bir konu üzerinde konuşmak, müzakere etmek anlamına da gelir. Örneğin, “Mehmet’le hasbihal ettik, işlerin nasıl gittiğini sordum.”, “Babamla hasbihal ettik, evlilik planlarımı anlattım.” gibi cümlelerde hasbihal etmek kelimesi kullanılır.

Hasbihal, Arapça kökenli bir kelime olup, Türkçede sohbet, söyleşi, muhabbet gibi anlamlara gelir. Hasbihal, gönülden gönüle kurulan iletişim, dostça ve keyifli muhabbet demektir. Hasbihal etmek, karşılıklı konuşmak, dertleşmek, müzakere etmek anlamlarına gelir.

 

Kaynak: (Araştırma Yazısı)