Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %0,6, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %1,1’lik bir artış yaşanırken, bilgi ve iletişim hizmetleri %4,9 gibi önemli bir yükseliş gösterdi. Buna karşın, gayrimenkul hizmetlerinde %8,6’lık bir düşüş göze çarptı.

Mesleki ve Teknik Hizmetlerde Büyüme

Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %6,0, idari ve destek hizmetleri ise %3,5 oranında artış kaydetti, bu da sektörün bu alanlardaki dinamizmini ortaya koydu.

Jeopolitik Trendler ve Silah Yatırımları: Hangi Ülke Hangi Sistemlere Odaklanıyor? Jeopolitik Trendler ve Silah Yatırımları: Hangi Ülke Hangi Sistemlere Odaklanıyor?

Aylık Bazda Endeks Değerlendirmesi

Ocak ayında bir önceki aya göre hizmet üretim endeksi %2,3 azalma gösterdi. Bu azalma, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %7,2 olarak daha belirgin bir şekilde kendini gösterirken, konaklama ve yiyecek hizmetleri %0,7’lik bir artış sergiledi.

Bilgi ve iletişim hizmetlerinin %3,4, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerin %4,1 ve idari ve destek hizmetlerinin %1,4 arttığı görüldü.

Bu veriler, hizmet sektörünün genel performansını ve ekonomik trendleri yansıtıyor. Sektördeki bu değişimler, politika yapıcılar ve iş dünyası için önemli göstergeler sunuyor.

Kaynak: (İLKHA)