Çocuklar bayram harçlıklarını Gazze'ye bağışladı Çocuklar bayram harçlıklarını Gazze'ye bağışladı

Kahramanmaraş depremi Türkiye gündemini derinden sarsan ve etkileri uzun süredir hissedilen büyük bir felaketti. Bu felaketin ardından imar mevzuatındaki boşluklar ve kaçak yapıların varlığı yeniden ortaya çıktı. Bu durum yeni bir yeterlilik kanun teklifinin Meclis'e sunulmasına yol açtı.

Yeni İmar Barış Yasası nedir?


Şartlı inşaat barışı adı verilen yeni teklif, Kahramanmaraş depremi sonrasında hükümet tarafından geliştirildi. Bu önerinin amacı depreme dayanıklı yapıların teşvik edilmesi ve kayıt dışı yapıların en aza indirilmesidir. Deprem, inşaat affını bekleyen birçok insanı hayal kırıklığına uğrattı. Ancak bu yeni yasa tasarısı ile umutlar yeniden yeşerdi. Değişikliklerin amacı felaket risklerine karşı daha sürdürülebilir yapılar inşa etmektir.


Bu tasarı, afete dayanıklı binaların belgelendirilmesini ve tescilini kolaylaştırıyor. Ayrıca yapı sahiplerinin belirli bir süre içerisinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Yeni yönetmelik, binaların afet risklerine karşı nasıl hazırlandığının belgelenmesini zorunlu kılıyor. Bu hem bireylerin hem de ülkenin afetlere karşı dayanıklı olmasını sağlar. Başvuru süresi 2024 yılına kadar sürmekte olup, bina sahipleri belirli belgelerle başvuruda bulunmaktadır. Bu süreç yapıların tescil edilmesini ve yasal hale gelmesini sağlar. Tasarı öncelikle Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Teklifin genel kurula ulaşıp ulaşmayacağını burada yapılacak tartışmalar ve kararlar belirleyecek.

Teklifin genel kurulda oylanması halinde yasama süreci tamamlanıyor ve Resmi Tebliğde yayımlandıktan sonra yürürlüğe giriyor. Bu süreç imar huzurundan yararlanmak isteyen vatandaşlar için yeni bir başlangıç ​​niteliği olacak.

Yapı kayıt belgesi ve beraberindeki haklar


Yapı kayıt belgesi alan kişiler belirli haklara sahip olurlar; Ancak bu belgenin gerektirdiği yükümlülükleri de yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu yeni düzenlemenin, Türkiye'nin afetlere karşı daha hazırlıklı olmasına ve inşaat sorunlarının azaltılmasına önemli ölçüde katkıda bulunması bekleniyor. Vatandaşların ve devletin ortak çabasıyla daha güvenli ve sistemli bir inşaat sürecine ulaşılması amaçlanıyor.

Muhabir: MEHMET NEZİR ŞEKER