Kredi Kartı Düzenlemesi İçin "Kademeli Geçiş" Önerisi Kredi Kartı Düzenlemesi İçin "Kademeli Geçiş" Önerisi

Türkiye Seramik Federasyonu, yılda iki kez yayımladığı Türkiye İhracat Katkı Endeksi’nin 2023 yılı sonuçlarını duyurdu. Buna göre, 2023 yılında ihracata en yüksek katkı oranına sahip sektör inşaat seramikleri oldu. Sektör, yılın ilk yarısında 0,82 olan katkı oranını ikinci yarıda 11,0’a çıkardı. Bu yükselişin ithalattaki gerilemeden kaynaklandığı belirtildi. Sektörün net ihracat katkısı ise 849 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracat pazarlarındaki yavaşlama etkiledi

Türkiye’nin ihracat performansı ise 2023 yılında dünyada ve yurt içinde yaşanan olumsuz gelişmelerden etkilendi. Dünyada yüksek enflasyona karşı uygulanan sıkı para politikaları, ticaret hacmini ve ihracat pazarlarını daralttı. Türkiye’de ise şubat ayındaki deprem, mayıs ayındaki seçim süreci, nisan ve haziran aylarındaki çalışma gün sayısındaki azalmalar, Türk lirasının aşırı değerlenmesi, çoklu kurların oluşması, finansmana erişimin zorlaşması ve sıkılaşma politikalarına geçilmesi ihracatı sınırladı. Bu koşullar altında Türkiye’nin ihracatı yüzde 0,6 artışla 255,8 milyar dolar oldu. İhracat artışı yavaşlarken, ithalat azaldı.

20 sanayi kolundan 11’i ihracata katkı sağladı

Türkiye İhracat Katkı Endeksi’ne göre, 2023 yılında 20 sanayi kolu içinde ihracat katkı oranı pozitif olan sektör sayısı 11’e yükseldi. İnşaat seramiklerinin ardından en yüksek katkı oranına sahip sektörler ise 6,61 ile mobilya ve 5,26 ile giyim eşyaları oldu. 2023 yılında en yüksek ihracatı ise 0,86 katkı oranıyla motorlu kara taşıtları sanayi yaptı. 9 sanayi kolunun ihracat katkı oranları ise negatif oranda gerçekleşti. En yüksek negatif oran ise 0,18 puan ile elektronik ve bilgisayar sanayinde görüldü.

İnşaat seramikleri ihracatı yüzde 30,5 düştü

İnşaat seramikleri sektörü, ihracata en yüksek katkı sağlayan sektör olmasına rağmen, ihracatında ciddi bir düşüş yaşadı. Sektörün ihracatı 2023 yılında yüzde 30,5 azalarak 946 milyon dolara geriledi. Bu düşüşte en büyük etkenin, ihracat pazarları ve özellikle Avrupa’daki yavaşlama olduğu ifade edildi. Deprem, inşaat malzemesi sanayi üzerinde daha olumsuz etki oluşturdu. Özellikle kaplama malzemeleri ihracatında yüzde 38,0’lık bir azalma gözlendi. Seramik sağlık gereçleri ihracatı ise yüzde 8,0 azaldı. Sektörün ihracat birim fiyatları ise arttı. Seramik sağlık gereçleri ihracat birim fiyatı 2,05 dolar/kg’ye, seramik kaplama malzemeleri ihracat birim fiyatı ise 47 cent/kg’ye yükseldi.

Kaynak: (İLKHA)