Akademisyenler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından dün açıklanan tedbir paketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Baykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mustafa Batuhan Tufaner, kamu sektöründeki tasarruf tedbirlerinin enflasyonla mücadelede önemli bir adım olduğunu söyledi.

Kamu harcamalarında tasarrufa gidilmesi mal ve hizmetlere yönelik toplam talebi azaltacak ve enflasyonun düşmesine katkıda bulunacaktır. Öte yandan, kamu harcamalarının azaltılması mali dengenin iyileştirilmesine yardımcı olacaktır. Devlet borçlanmasının azaltılmasının faiz yükünü ve cari açığı azaltması beklenmektedir."

TOBB ETÜİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Talha Yalta, tasarruf paketini başlangıç için çok faydalı ve önemli bulduğunu söyledi.

Petrol Fiyatları: Brent ve WTI Güncel Durumu Petrol Fiyatları: Brent ve WTI Güncel Durumu

Yalta, Türkiye'de üretimin, emeğin ve girişimciliğin büyümesinin önündeki engellerden birinin yüksek vergiler olduğunu, kamunun pastayı büyüterek ve mevcut kaynakları daha iyi kullanarak üretimi teşvik edici politikalar uygulaması gerektiğini söyledi. Yalta, "kamu sektörünün her kademesinde uygulanacak tasarruf tedbirlerinin her şeyden önce Türk ekonomisinin yeni bir dinamizm kazanmasına yardımcı olacağını" söyledi.

Kaynak: AA-Anadolu Ajansı