Son yıllarda kanser tedavisinde kullanılan yeni akıllı ilaçların geri ödenmesi için açılan davaların sayısında belirgin bir artış yaşandığına dikkat çeken Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Öğretim Üyesi ve Kişiselleştirilmiş Onkoloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Uğur Coşkun, bu davalarda hasta lehine birçok emsal kararın bulunduğunu ifade etti.

Coşkun, kanser tedavisinde etkinliği kanıtlanmış birçok akıllı ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılandığını ancak yüksek maliyetli ve yeni geliştirilen bazı ilaçların geri ödeme kapsamında olmadığını belirtti.

Gelişen tedavi yöntemlerinin bir parçası olan farklı kanser türlerine uygun yeni akıllı ilaçların hastalar için umut olduğunu dile getiren Coşkun, "Onkoloji hekimleri olarak hastalara bu ilaçların bir kısmını öneriyoruz. Hastalar SGK’ya başvuruyor. İlaç ödeme kapsamında olmayınca dava açıyor. Doktorlar da hastaları bu konuda yönlendiriyor. Son yıllarda kanser tedavisinde çok popüler olan bazı yeni akıllı ilaçların geri ödemesi için açılan davalar giderek arttı ve bu durum artık alternatif bir geri ödeme yöntemine dönüştü. Hasta lehine pek çok emsal karar var." dedi.

Kadınlarda Kısırlık Riskini Artıran Beslenme Alışkanlıkları Kadınlarda Kısırlık Riskini Artıran Beslenme Alışkanlıkları

Ancak Coşkun, bazı davalarda üst mahkemelerin ihtiyati tedbir kararlarını bozabildiğine ve bu durumun hastalar için mali riskler doğurabileceğine dikkat çekerek, "Davaların birçoğu kanser hastalarının lehine sonuçlanıyor. Mahkeme bilirkişi olarak hekimlerin görüşüne başvuruyor, bazen bilirkişinin görüşüne başvurmadan da ihtiyati tedbir kararı veriyor. Fakat bazen şöyle oluyor: Bir üst mahkeme hastanın lehine sonuçlanmış olan ihtiyati tedbir kararını bozabiliyor, o zaman da hasta çok daha zor duruma düşebiliyorlar. İlacı kullanmış oluyor ve bedeli karşılanmış oluyor ama sonrasında bir ret kararı geldiğinde tüm maliyeti hasta ya da hasta yakınlarının tekrar ödemesi gerekebiliyor." dedi

Kaynak: AA-Anadolu Ajansı