79 Nerenin Plakası? 79 Plaka Kodu Hangi İl? 79 Nerenin Plakası? 79 Plaka Kodu Hangi İl?

Katarsisin Kökeni ve Anlamı

Katarsis kelimesi, Yunanca ‘kathairein’ kelimesinden türemiş olup, ‘temizlenme’ ve ‘arınma’ anlamlarına gelir. Felsefe ve psikolojide, bireyin içinde biriken duygusal gerilimlerin ve baskıların serbest bırakılması ve bu sayede ruhsal bir huzura kavuşması sürecini tanımlar.

Aristoteles’ten Freud’a Katarsis

Aristoteles, tragedya eserlerinin seyircide yarattığı korku ve acıma duyguları aracılığıyla bir arınma sağladığını belirtmiştir. Freud ise katarsisi, bireyin bastırılmış duygularını açığa çıkarmak ve rahatlamak için kullandığı bir yöntem olarak tanımlamıştır.

Günümüzde Katarsis Anlayışı

Günümüzde katarsis, özellikle psikoterapide önemli bir yer tutmaktadır. Bireyler, terapi seanslarında yaşadıkları katarsis ile travmatik deneyimlerden, bastırılmış duygulardan ve stresten arınma fırsatı bulabilmektedir.

Kaynak: (Araştırma Yazısı)