Kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırmak ve sağlıklı yapılaşma için önemli adımlar atan Türkiye, "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u Resmi Gazete'de yayımladı.

Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak? Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak?

Yeni kanunun en önemli hedeflerinden biri, deprem riski taşıyan bölgelerde yıkım kararlarının iptal edilmesi talepleri nedeniyle yıkılamayan binalarla ilgili yargı süreçlerinin hızlandırılmasıdır. Bu sayede, riskli yapıların daha hızlı bir şekilde yenilenmesi ve güvenli konutlara dönüştürülmesi amaçlanmaktadır.

Kentsel dönüşüm sürecinde değişiklikler getiren kanun, maliklerin salt çoğunluğunun alacağı kararla dönüşümün gerçekleştirilebileceğini belirtmektedir. Bu sayede, tüm maliklerin onayı beklenmeden, daha hızlı ve etkili bir şekilde dönüşüm projeleri hayata geçirilebilecektir.

Kanunla birlikte, uygulama imar planı, mimari, statik, tesisat ve diğer mühendislik hizmetleri gibi tüm teknik sorumluluklar Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından üstlenilecek ve mülkiyet belgelerinin düzenlenmesiyle birlikte 30 gün içinde yapı ruhsatı verilecektir. Böylece, dönüşüm sürecinde yaşanan bürokratik işlemler azaltılarak, projelerin daha hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

(İLKHA)