Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye'nin ekonomik geleceğini şekillendirmek üzere önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Yeni stratejik plan, KOBİ'lerin büyümesini ve gelişmesini desteklemeyi hedefliyor.

KOSGEB'in 2024-2028 Yılı Stratejik Planı, KOBİ'lerin yenilikçi, rekabetçi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla önemli hedefler belirliyor. Plan, dört amaç, 16 hedef ve 44 performans göstergesinden oluşuyor ve KOBİ'lerin güçlenmesi için geniş kapsamlı destekler öngörüyor.

Stratejik plan kapsamında, girişimcilik ekosistemi güçlendirilecek ve yenilikçi, teknoloji tabanlı girişimciliğin yaygınlaştırılması sağlanacak. Bölgelere ve teknoloji düzeylerine göre özelleştirilmiş destekler sunularak KOBİ'lerin sürdürülebilir bir büyüme grafiği çizmeleri amaçlanıyor.

Planın ilk yılında, kuruluşu desteklenen işletme sayısının 21 bin 500'e ulaşması hedeflenirken, 2028'de bu sayının 23 bin 500'e çıkması bekleniyor. Orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyindeki işletmelere yönelik desteklenen sayılar da artırılacak, girişimcilik belgesi alanların sayısının artması öngörülüyor.

KOSGEB, yeşil dönüşümü ve dijitalleşmeyi teşvik ederek KOBİ'lerin sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefliyor. Bu çerçevede, yeşil dönüşüm projelerine destek verilecek ve dijital olgunluk seviyesi ölçümleri yapılarak dijital dönüşüm için yol haritaları oluşturulacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 878 Milyon Lira Sosyal ve Ekonomik Destek Ödemesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 878 Milyon Lira Sosyal ve Ekonomik Destek Ödemesi

KOSGEB, KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırarak ölçeklerini büyütmelerine destek olacak. Alternatif ve yenilikçi finansman yöntemleri yaygınlaştırılacak, imalat sanayisinin güçlenmesine öncelik verilecek ve geri ödemeli destekler tercih edilecek.

Editör: Mehmet Şah AKAYDIN