İTTİHADUL ULEMA Fetva Kurulu "Kurban kesmede zenginliğin ölçüsü nedir?" sorusuna cevap erdi.

Fetva Kurulu, şu ifadelere yer verildi.

Şevval Ayı Orucu: Bereketli ve Faziletli İbadet Şevval Ayı Orucu: Bereketli ve Faziletli İbadet

"Ebu Hanife hariç fakihlerin çoğu kurban kesmenin müekked sünnet olduğu görüşündedir. Şafiî mezhebine göre kurban kesmede zenginliğin ölçüsü bayram günlerinde kurban alacak kadar fazla mala sahip olmaktır (Şirbînî, el-İknâ’, c.2 s.635). Hanefilere göre ise nisap miktarı kadar fazladan herhangi bir mala sahip olan kimse kurban kesmek ile mükelleftir (Semerkandî, Tuhfetü’l-Fukahâ, I, 362)." 

Kaynak: (İLKHA)