Doğa Tutkunu Ağrı Dağı'nın Zirvesinden Paraşütle İndi Doğa Tutkunu Ağrı Dağı'nın Zirvesinden Paraşütle İndi

Lubunya, Türkiye’de LGBT bireyler arasında yaygın olarak kullanılan bir jargondur. Lubunya, kadınsı tavırlı, edilgen eşcinsel erkek veya trans kadın anlamına gelir. Lubunya, aynı zamanda LGBT bireylerin konuştuğu dile de verilen isimdir.

Lubunca nereden geliyor?

Lubunca, kökeni 17. ve 18. yüzyıllara dayanan bir jargondur. Lubunca, köçekler ve tellaklar tarafından konuşulan ve sonraları seks işçiliği yapmak zorunda kalmış trans kadınlarca geliştirilen bir dildir. Lubunca, kamusal ve özel alanda diyalogların anlaşılmaması ve bu yolla özellikle trans seks işçisi kadınlarca hayatta kalmak amacıyla ortaya çıkmıştır.

Lubunca hangi dillerden etkileniyor?

Lubunca, Romanca argosundan türese de Romanca, Yunanca, Arapça, Ermenice ve Fransızca gibi pek çok dilden harmanlanan terimler bulundurmaktadır. Lubunca, yaklaşık dört yüz kelimelik bir dil olup, günümüzde özellikle geyler tarafından kullanılmaktadır.

Lubunca nasıl öğrenilir?

Lubunca, gizli ve kapalı bir dil olduğu için, öğrenmek için LGBT bireylerle iletişim kurmak gerekir. Lubunca, yazılı kaynaklardan ziyade, sözlü olarak aktarılan bir dildir. Lubunca, aynı zamanda sürekli değişen ve gelişen bir dildir. Lubunca, LGBT bireylerin hayatını, kültürünü, tarihini ve mücadelesini anlamak için bir araçtır.

Kaynak: (Araştırma Yazısı)