Gelir İdaresi Başkanlığının işletmelerde kullanılan POS cihazlarından elde edilen gelirlerin beyan edilip edilmediği konusunu gündeme aldığını ve bu kapsamda vergi kayıp ve kaçağı potansiyeli olan işletmelerin denetiminin yapıldığını belirtti.

Şimşek, 2021 ve 2022 yılları için Başkanlık tarafından yapılan analizlere dayanarak, potansiyel vergi kaybı ve vergi kaçakçılığı olan işletmelerin denetimlerine başlandığını kaydetti ve denetim sonuçlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Denetim çalışmalarında, vergi mükellefi olmadığı halde üzerlerine kayıtlı POS cihazları bulunan ve bu cihazlar üzerinden hasılat elde eden 2 bin 320 kişi ele alındı. Bu kişilerin toplamda 3 milyar lira kayıt dışı hasılat elde ettiği ve vergi idaresinin bilgisi dışında bıraktığı belirlendi. Mükellefiyeti olan 1342 kişinin ise yine POS cihazları üzerinden elde ettiği toplamda 2 milyar lira hasılatı beyanlarına yansıtmadığı veya eksik yansıttığı tespit edildi. Böylece Gelir İdaresi Başkanlığımız, POS cihazlarından gerçekleştirdiği tahsilatın hasılat kaydını yapmayan 3 bin 662 kişiyi tespit etti. Bu kişilerin 5 milyar liralık POS hasılatının beyan edilmesi sağlandı. 

 Bu kişilerden 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin vergi mükellefiyetlerine göre gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi beyannameleri ile muhtasar beyannameleri olmak üzere 18 bin 500 vergi beyannamesi alındı. Kayıt dışı bırakılan yaklaşık 5 milyar liralık POS hasılatının beyan edilmesi de bu şekilde sağlandı." diye konuştu.

TCMB'nin TL Depo Alım İhalesine Yüksek Talep TCMB'nin TL Depo Alım İhalesine Yüksek Talep

Bakan Şimşek benzer bir çalışmanın 2023 yılı verileri için de yapıldığını belirterek "sonuçlara göre gerekli tedbirler alınacaktır. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kararlı ve tavizsiz bir şekilde devam edecektir" dedi.

Kaynak: AA-Anadolu Ajansı