KPSS Ön Lisans Başvuruları Başladı KPSS Ön Lisans Başvuruları Başladı

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitimde çağdaş ve kapsayıcı bir dönüşümü sağlamak amacıyla "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adı altındaki yeni müfredat taslağını kamuoyunun görüşüne sundu.

Yeni müfredatta, dünyada değişen durum ve ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenebilecek şekilde esnek bir yapı benimsendi. Öğrenci odaklı bir yaklaşımla hazırlanan müfredat, öğrencilerin bilgi, beceri ve değerlerle bütünsel olarak gelişmelerini hedefliyor.

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ile millî bilince sahip, ahlaklı, erdemli, bilge nesiller yetiştirmeyi amaçlayan bir eğitim felsefesi benimsendi. Öğrencilerin beden, zihin, kalp ve ruh bütünlüğüne sahip olmaları ve insanlık için faydalı bireyler olarak yetişmeleri öncelikli hedefler arasında.

Kademeli Uygulama ve Yenilikçi Programlar

Yeni müfredat, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde kademeli olarak uygulanacak. Programlarda yer alan fen bilimleri, matematik, sosyal bilgiler ve diğer derslerde öğrencilerin derinlemesine öğrenmelerini sağlayacak yenilikçi yaklaşımlar benimsendi.

Müfredatın başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için öğretmenlere ve öğrencilere destek sağlanacak. Yenilenen programlarla birlikte öğretmenlerin rehberliğinde öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Müfredatın Güncellenmesi ve Sadeleştirme Çalışmaları

Yapılan incelemelerde, mevcut müfredatın bazı alanlarda ağır olduğu ve bilgi erişiminin zor olduğu tespit edildi. Bu nedenle yeni müfredatta, içeriklerin sadeleştirilerek öğrencilerin daha etkili bir şekilde öğrenmeleri sağlanacak.

Ölçme Değerlendirme Yaklaşımında Değişim

Yeni müfredatta, öğrencilerin süreç odaklı olarak değerlendirilmesi ve öğrenme sürecinin sonuçlarına odaklanılması hedefleniyor. Tanılayıcı, biçimlendirici ve düzey belirleyici değerlendirme yöntemlerinin dengeli bir şekilde kullanılması planlanıyor.

Kaynak: (İLKHA)