Mental, zihinsel anlamına gelen bir sözcüktür. Zihin ve akıl ile ilgili faaliyetler mental sözcüğü ile ifade edilmektedir. Bu sözcük, zihnin ürettiği düşünceler, beceriler, yetenekler, duygular, algılar, öğrenme, bellek, yaratıcılık, problem çözme gibi kavramları kapsamaktadır. Mental sözcüğü, aynı zamanda birçok dilde de kullanılmaktadır. Bu sözcüğün çıkış noktası Hint Avrupa dilleri olarak bilinmektedir.

Mental TDK tanımı

Türk Dil Kurumu (TDK), mental kelimesini “zihinsel” anlamıyla tanımlamaktadır. Zihne ait olan tüm beceri ve çeşitli kavramlar, bu sözcüğün kapsadığı manaya dahil edilmektedir. Sözcük cümle içinde kullanılırken bu anlamlar gözetilmelidir.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne 11 Bilişim Personeli Alımı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne 11 Bilişim Personeli Alımı

Mental kelimesinin türevleri

Mental sözcüğünün anlamı, diğer bazı sözcük ve kavramların türetilmesini de sağlamaktadır. Buna göre mental güç, mental yaş, mental hastalık, mental yorgunluk, mental sağlık, mental durum, mental test, mental retardasyon gibi kavramlar gelişmiştir. Bu kullanımlarda mental sözcüğü bir sıfat olarak görev yapmaktadır.

 

Kaynak: (Araştırma Yazısı)