TCMB'nin aldığı kararlar çerçevesinde, bankaların kullandırdığı krediler için menkul kıymet tesis etme zorunluluğu kaldırıldı. Ayrıca, daha önce ihracat, yatırım ve KOBİ kredilerinde fatura muafiyet sınırı artırıldı. Yeni düzenlemelerle hiçbir kredi tutarında fatura şartı aranmayacak.

Bankaların TL ticari kredilere uyguladığı yüksek referans faiz oranlarına dayalı menkul kıymet tesis etme zorunluluğu da sona erdi. Faktoring şirketlerinin faktoring alacaklarına uyguladığı faiz oranlarına dayalı menkul kıymet tesis etme zorunluluğu da sonlandırıldı.

İhracat kredilerini desteklemek amacıyla firmaların yatırım malı ithalatını net ihracatçılık hesaplamalarına dahil etmeme kararı alındı. Böylece ihracat kredilerine erişim kolaylaşmış oldu.

TL Mevduatın Payı Artırılacak

Ayrıca, gerçek kişiler için TL mevduatın payı artırılacak. Daha önce aylık yüzde 2 olan TL payı artış hedefi, aylık yüzde 3,5'e çıkarıldı. TL mevduatın toplam mevduat içindeki payını artırmayı amaçlayan bu hedef, bankaların yabancı para mevduat için tesis ettikleri zorunlu karşılıklar üzerinden komisyon alınmasını içeriyor.

GSS borcu olan Şanlıurfalı vatandaşlar dikkat! Sevindiren haber geldi, tamamen silinecek! GSS borcu olan Şanlıurfalı vatandaşlar dikkat! Sevindiren haber geldi, tamamen silinecek!

Kur korumalı hesapların azaltılmasına yönelik tedbirler ise devam edecek. Bu kapsamda döviz dönüşümlü kur korumalı hesapların kademeli olarak azaltılması hedefleniyor.

TCMB, bu adımların, sadeleşme sürecinin güçlendirilmesi ve parasal aktarım mekanizmasının desteklenmesi amacıyla atıldığını vurguluyor. Detaylar ilgili düzenlemelerde yer alacak.