79 Nerenin Plakası? 79 Plaka Kodu Hangi İl? 79 Nerenin Plakası? 79 Plaka Kodu Hangi İl?

Münferit kelimesi, Arapça dilinden Türkçe’ye geçmiş bir kelimedir. TDK’ye göre münferit anlamı tek, ayrı, kendi başına olan olarak kullanılır. İşte örnek cümle:

  • “Ama bu münferit hayranlıklar aldatmamalı bizi.” (Cemil Meriç)

Münferit kelimesi yaygın kullanılmayan ancak TDK Sözlüğünde yer alan bir kelimedir. Genel itibariyle kullanım alanları; sistematik durumları ifade etmede, resmi açıklamalarda ve popüler kullanım alanlarında bulunabilir. 

Kaynak: (Araştırma Yazısı)