Türkiye'nin sağlık alanında önemli bir dönüşüme imza atan kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Sağlıkla ilgili bazı kanunlarda ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik öngören yasa, mesleklerin serbestleşmesinden, uzmanlık alanlarının genişlemesine, sağlık personeli istihdamına ve ilaç tedarikine kadar birçok alanda reformlar getiriyor. Yeni düzenlemelerle, sağlık hizmetlerinin daha etkin, erişilebilir ve kaliteli bir şekilde sunulması hedefleniyor.
 

Mesleğini serbestçe icra eden diş tabipleri artık ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinde diş tabibi istihdam edebilecek. Bu adım, diş sağlığı hizmetlerinin erişilebilirliğini artırarak toplumun genel sağlık seviyesini yükseltmeyi hedefliyor.

Türkiye'nin "Aşı Üretim Üssü" İçin Çalışmalar Hızla Sürüyor Türkiye'nin "Aşı Üretim Üssü" İçin Çalışmalar Hızla Sürüyor

Ebeler, normal doğum eylemini gerçekleştirebilecek ve doğum sırasında gerekli olan küçük tıbbi müdahaleleri yapabilecek. Bu, doğum sürecinde daha fazla güvenlik ve destek sağlayarak anne ve bebek sağlığını korumayı amaçlıyor.

Acil tıp ana dal uzmanları yoğun bakım yan dal, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları ise sosyal pediatri yan dal uzmanlığı yapabilecek.

Eczanelere yönelik denetimlerde sağlık müfettişleri, sağlık müdürleri, resmi tabipler veya eczacılar katılabilecek.

Sağlık alanında eleman temininde sıkıntı çekilen bölgelerde sözleşmeli personel sayısı artırılırken, sözleşmeli çalışan aile hekimlerine destek ödemeleri yapılacak. 

Yeni düzenleme ile ilaç tedarikine yönelik mevzuat Avrupa Birliği standartlarına uyumlu hale getirildi ve ilaç ruhsatlandırma süreci hızlandırıldı.

Bu yeniliklerle birlikte, sağlık sektöründe çalışanların yetkinlikleri artacak, hizmetlerin erişilebilirliği ve kalitesi yükselecek ve hastaların memnuniyeti artırılacak. Bu adımların Türkiye'nin sağlık sektöründe daha da ileriye taşıyacağı ve uluslararası alanda da örnek bir model oluşturacağı öngörülüyor.

Kaynak: (İLKHA)