Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde 2018 yılında kurulan Savunma Sanayii Akademisi, savunma sektörüne giriş için gereken temel ve teknik yetkinlikleri kazandırmak, sektörün kapasitesini artırmak ve ulusal güvenliği daha ileri seviyelere çıkarmak amacıyla eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Akademi, savunma sanayisi ile ilgili farklı seviyelerde ve konularda dersler, seminerler, sertifika programları, atölye çalışmaları, stajlar ve mentorluk programları düzenlemektedir.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Savunma Sanayii Akademisi tarafından hazırlanan ve içeriği YÖK eğitim komisyonunca uygun görülen “savunma sanayi 101” ile “savunma sanayi 401” derslerinin kredilendirileceğini bildirdi. YÖK’ten yapılan açıklamada, bu derslerin yükseköğretim kurumlarının ilgili kurullarınca onaylanması halinde mühendislik bölümlerinin olduğu fakültelerde savunma sanayisi ile ilgili olabilecek mühendislik bölümlerinde seçimlik ders olarak yer alacağı belirtildi. Bu dersleri doğrudan SSB Akademisinden alan öğrencilerin derslerinin nasıl kredilendirileceği konusunda üniversitelerin karar vereceği ifade edildi.

Savunma sanayi 101 dersi, savunma sektörüne giriş için gereken temel ve teknik yetkinliklerin kazandırılmasını, savunma sanayi 401 dersi ise savunma teknolojileri ve sistemlerinin tarihçesi ve gelişimi ile savaş tarihindeki gelişmeleri, bunların bilim ve teknoloji alanlarındaki ilerlemelerle ilişkisini, dünyada önde gelen savunma sanayi firmalarının çalışmalarını, bugün ve gelecekte savunma ile silah teknolojilerindeki gelişmeleri anlatmayı amaçlamaktadır. Bu derslerde, başta Savunma Sanayii Başkanlığı yöneticileri olmak üzere savunma sektöründe önde gelen firmaların/kurumların yöneticileri de öğrencilere hitap edecektir.

YÖK’ten Öğrencilere Müjde: Burslar Yükseldi YÖK’ten Öğrencilere Müjde: Burslar Yükseldi

Pilot Uygulama ve Gelecek Planları: Savunma Sanayii Akademisi Dersleri Artacak

YÖK, pilot uygulama olarak bahar döneminde iki dersle başlanacak uygulamaya ilerideki dönemlerde yeni derslerle devam edileceğini kaydetti. Böylece, savunma sanayisi ile ilgili farklı konu ve alanlarda daha fazla ders seçeneği sunulacak. Bu uygulama, savunma sanayisi ile ilgilenen öğrencilere hem teorik hem de pratik bilgi ve deneyim kazandırmayı, hem de savunma sektörüne nitelikli insan kaynağı sağlamayı hedeflemektedir.

Kaynak: AA