Sigortalının kazancı ve sigortalılık süresi SGK tarafından sağlanan destek ödemelerinin miktarını belirler. Bu süre için ödenmesi gereken ücretin hesaplanmasında bir önceki yılın ortalama maaşı kullanılır.

Öte yandan, asgari ücretlilerin ödenekleri ödeme tarihindeki asgari ücretten az olamaz. Peki, geçici iş göremezlik ödeneği nedir? Hangi durumlarda alınır? Ne kadar ödenir? İşte, SGK’nın sigortalılara verdiği bu önemli destek hakkında merak edilenler.

Dolar ve Euro Kurları 5 Aralık’ta Nasıl Şekillendi? Dolar ve Euro Kurları 5 Aralık’ta Nasıl Şekillendi?

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ NEDİR?

12155248-728xauto

Geçici iş göremezlik ödeneği, sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık veya annelik nedeniyle çalışamadığı süre için SGK tarafından verilen bir parasal yardımdır. Bu ödeneğin amacı, sigortalının geçici olarak gelir kaybını gidermek ve ekonomik güvence sağlamaktır.

Geçici iş göremezlik ödeneği, sigortalının son bir yıllık kazanç ortalamasına göre hesaplanır. Ancak asgari ücretle çalışanların ödeneği, ödemenin yapıldığı tarihteki asgari ücretin altında olmaz. Son bir yıl içinde 180 günden az sigortalı çalışması olanların ödeneği ise asgari ücretin 2 katına göre hesaplanan tutarı geçemez.

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ HANGİ DURUMLARDA ALINIR?

Geçici iş göremezlik ödeneğinden faydalanmak için, sigortalının bazı şartları sağlaması gerekir. Bu şartlar şunlardır:

İstirahatın başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin devam ediyor olması, doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş veya ödenmiş olması,  istirahat raporunun kolluk kuvvetlerine derhal, SGK’ya ise olayın olduğu tarihten sonraki 3 iş günü içinde bildirilmesi.

Maaşa göre doğum izin parasına örnek verecek olursak brüt ücreti 13.414,50 TL olan bir kişinin iş göremezlik ödeneği 33.387,20 TL olacaktır. Ya da brüt ücreti 15.000 lira olan birinin iş göremezlik ödeneği 37.333,33 TL’dir.

Geçici iş göremezlik ödeneği, sigortalının istirahat süresine göre belirlenir. Bu süre, iş kazası ve meslek hastalığında hekim veya sağlık kurulu raporunda belirtilen süre, hastalıkta ise 6 ay, analıkta ise doğumdan önceki ve sonraki 8’er hafta, çoğul gebelikte ise doğumdan önceki 10 haftadır. Erken doğum yapılması veya hekimin onayıyla doğuma 3 hafta kalıncaya kadar çalışılması halinde, kullanılmayan süreler doğum sonrasına eklenir.

Kaynak: Haber Merkezi