Matematikten fizikte, astronomiden psikolojiye kadar pek çok alanda sigma ile karşılaşabilirsiniz.

Matematikte Sigma

Matematikte sigma, genellikle uzun ardışık sayıların toplamını ifade etmek için kullanılan bir kısaltmadır. Örneğin, 1’den 10’a kadar olan sayıların toplamını şöyle yazabiliriz:

∑�=110�=1+2+3+...+10=55n=1∑10​n=1+2+3+...+10=55

Burada sigma sembolünün altında ve üstünde yer alan sayılar, toplamın başlangıç ve bitiş değerlerini belirtir. Sigma sembolünün sağında ise toplanacak terimlerin formülü yer alır.

Fizikte Sigma

Fizikte sigma, farklı fiziksel büyüklükleri göstermek için kullanılan bir semboldür. Örneğin, elektriksel iletkenlik, yüzey gerilimi, kırılma indisi gibi büyüklükler sigma ile gösterilir. Elektriksel iletkenlik, bir malzemenin elektrik akımına ne kadar direnç gösterdiğini belirleyen bir özelliktir. Yüzey gerilimi, bir sıvının yüzeyinde oluşan elastik bir tabaka gibi davranan bir kuvvettir. Kırılma indisi ise, bir ışık ışınının bir ortamdan diğerine geçerken ne kadar kırıldığını belirleyen bir sayıdır. Bu büyüklüklerin formülleri şöyledir:

�=1�σ=ρ1​

�=��σ=LF​

�=�2�1σ=n1​n2​​

Burada sigma, elektriksel iletkenlik, yüzey gerilimi ve kırılma indisi olarak farklı anlamlara gelir. Formüllerdeki diğer semboller ise, direnç, kuvvet, uzunluk, kırılan ve kıran ortamların kırılma indisleri olarak tanımlanır.

Querencia Ne Demek? Querencia Ne Demek?

Astronomide Sigma

Astronomide sigma, yıldızların parlaklığını belirtmek için kullanılan bir semboldür. Yıldızların parlaklığı, gözlemciye ulaşan ışık miktarına bağlıdır. Bu miktar, yıldızın gerçek parlaklığı, uzaklığı ve aradaki ortamın soğurması gibi faktörlere bağlıdır. Yıldızların parlaklığı, mutlak ve görünen olmak üzere iki şekilde ifade edilir. Mutlak parlaklık, yıldızın 10 parsek uzaklıktaki bir gözlemciye gönderdiği ışık miktarıdır. Görünen parlaklık ise, yıldızın Dünya’dan görülen ışık miktarıdır. Bu parlaklıklar, sigma sembolü ile gösterilir. Örneğin, Güneş’in mutlak parlaklığı �=4.83σ=4.83 ve görünen parlaklığı �=−26.74σ=−26.74 olarak verilir.

Psikolojide Sigma

Psikolojide sigma, kişilik tiplerini belirtmek için kullanılan bir semboldür. Kişilik tipleri, bireylerin davranış, düşünce ve duygu özelliklerini tanımlayan kategorilerdir. Kişilik tipleri, alfa, beta, gama, delta, omega ve sigma olmak üzere altı gruba ayrılır. Sigma kişiliği, toplumun normal sosyal egemenlik hiyerarşisinin dışında yaşamayı tercih eden, bağımsız, özgür ruhlu, liderlik yönü güçlü, entelektüel ve maceracı kişilerdir. Sigma kişilikleri, alfa kişilikleri gibi çekici ve karizmatik olmalarına rağmen, sosyal statüye ve maddi değerlere önem vermezler. Kendi belirledikleri kurallara göre yaşarlar ve başkalarının etkisinde kalmazlar. Sigma kişilikleri, toplum tarafından anlaşılmayan, gizemli ve ilginç kişiler olarak görülürler.

Kaynak: (Araştırma Yazısı)