İslam tarihine baktığımızda ihanet denince ilk Reci olayı aklımıza gelir. Medine'ye ve müslümanlara karşı saldırıya geçmek için hazırlık yapan Hüzeyl kabilesinin Lihyanoğuluların lideri Ebu Süfyan bin Halit, Hz Muhammed (sav) tarafından bir birlik göndererek Ebu Süfyan Bin Halit'i pusuya düşürülerek öldürülmüştü. Böylece Medineye saldırı tehdidi ortadan kalkmıştı. Bu olay beni lihyanın Müslümanlara karşı düşmanlığı daha da artı.

Lihyanoğulları, Adal ve kâre kabilelerine giderek onlarla birlikte müslümanlardan intikam almak için bir plan hazırladılar. Hz Muhammed (sav) bir heyet yolayıp kendilerine islam'ı öğretecek bir kaç sahabi istediler. Allah Resulü (sav) on kişiden oluşan sahabeler verdi. Hem öldürülen Ebu Süfyan bin Halit'in intikamını hem bedir ve uhudta öldürülen akrabaların intikamını almak için onları mekeli müşriklere satacaklardı. On sahabe Reci suyun kenarında konaklandığında, lihyanoğulları yüz kişlik bir birlik etrafları kuşatıldı orda sekiz sahabe şehid edildi. Hz Zeyd bin desine ve Hz Hübeyd bin adi esir düştüler. Esir edilen iki sahabe Mekke'ye getirilip müşriklere satılar. Hz Zeyd ve Hz Hubeyb dinlerinden vaz geçirmek her türlü işkencelere maruz kaldılar. İslam dini uğrunda serden, candan vazgeçtiler. İki sahabi dar ağacına görülürken toplanan kalabalığı göz gezdirip Resulullaha selamlarını iletecek kimseyi bulamadılar. Ellerini açıp ya Rabbim sen selamımızı Resulullaha ilet ve pak canını aziz olan islam uğruna feda ettiler. 

İDDEF, 47 Ülkede 3,5 Milyon Kişiye Kurban Eti Ulaştırdı İDDEF, 47 Ülkede 3,5 Milyon Kişiye Kurban Eti Ulaştırdı

Ve tarihin ikinci ihaneti bu gün müslümanların Filistin'e yapılan vahşete seyirci kalmaları. Filistinli bir annenin tarihe kazılacak sözleri vallahi bizi böyle bu halde görüpte sırtını dönüp bize yardım etmeyen müslümanlara mahşerde kâfirlerden önce sizin yakasına yapışacağız. Yüzümüze bakan Filistinli çocuklar, Allah için bize yardım edecek kimse yokmu, sizleri Allah'a şikayet edeceğiz diyen annelerin feryatlarına kör ve sağır kalmışız. Nasıl ki Hz Zeyd ve Hz Hübeyb şehid edilirken, Resulullaha selamını gönderecek birilerini bulamadı, bu günde şehid olan ve evleri başlarına yıkılan Filistinli kardeşlerşmiz de onlara yardım edecek birileri bulamıyorlar. Onlar Resulullah sav ve sahabelerin misyonunu üstlenmişler ve aziz islam ve islam ümmeti için mücadele edip canlarını feda etmektedirler.

Ahzab 23.Ayet: Müminler içinde Allah´a verdikleri sözde duran nice erler var. İşte onlardan kimi, sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir; kimi de (şehitliği) beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde (sözlerini) değiştirmemişlerdir.

Yazar: Aydın Bal

Editör: Mehmet Şah AKAYDIN