Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünden akademisyenler, tarımda zararlı böceklerle mücadelede yapay zeka kullanarak önleyici adımlar atmayı amaçlıyor. Prof. Dr. İzzet Akça, Prof. Dr. Celal Tuncer ve Doç. Dr. İslam Saruhan liderliğinde yürütülen proje, tarımdaki zararlı popülasyonunu önceden tahmin ederek verimliliği artırmayı hedefliyor.

TEKNOFEST TravelX Ideathon Yarışması: İnovasyona Yolculuk Başlıyor TEKNOFEST TravelX Ideathon Yarışması: İnovasyona Yolculuk Başlıyor

Proje kapsamında, yapay zeka algoritmaları kullanılarak tarımsal arazilerdeki zararlı popülasyonu önceden tespit edilerek önlemler alınacak. Bu yaklaşım, kimyasal ilaç kullanımını azaltarak çevreye ve insan sağlığına daha az zarar verirken en yüksek verimi sağlamayı amaçlıyor.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Doç. Dr. İslam Saruhan, yapay zekanın tarımda zararlı böceklerle mücadelede hız kazandırabileceğini ve başarı oranını artırabileceğini belirtti. Saruhan, yapay zeka kullanımının teşhis sürecinde büyük önem taşıdığını vurgulayarak, Avrupa'da yapılan çalışmalarda yapay zeka ile yüzde 97 başarı elde edildiğini ifade etti.

Yapay zeka ile zararlı böceklerin popülasyonunu tahmin ederek mücadele zamanını belirlemenin, gereksiz ilaç kullanımını engelleyerek çevreye ve insan sağlığına olan olumsuz etkileri azaltacağını söyleyen Saruhan, bu yaklaşımın tarımsal verimliliği artıracağını belirtti.

Kaynak: AA-Anadolu Ajansı