TBMM Genel Kurulu, enerji sektöründe önemli değişiklikleri içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni bu hafta görüşmeye başlayacak. Haftalık çalışma programına alınan karara göre, 7 Şubat Çarşamba günü başlayacak Genel Kurul, enerji alanındaki bu kanun teklifini ele alacak.

Kanun teklifi, enerji verimliliğini artırmayı hedefleyen projelere destek verilmesini, yerli üretim ve ithal edilen doğal gazın dünya piyasalarına sıvılaştırılarak sunulmasını ve yenilenebilir enerji üretim alanlarının genişletilmesini içeriyor. Öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Doğal Gazın Sıvılaştırılması:

Yerli üretim ve farklı kaynaklardan ithal edilen doğal gaz, Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG (Liquefied Natural Gas) olarak pazarlanabilecek. Bu adım, enerji ticaretinde yeni bir boyut açabilir.

Bozdağ “Müjde” Dedi, Tanal, “Tam Bir Komedi” Diye Tepki Gösterdi! Bozdağ “Müjde” Dedi, Tanal, “Tam Bir Komedi” Diye Tepki Gösterdi!

Enerji Verimliliğine Destek:

Enerji verimliliğini artırmak amacıyla hazırlanan projeler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 15 milyon lirayı geçmemek kaydıyla bedellerinin en fazla yüzde 30'u oranında desteklenecek. Bu destekler, enerji tasarrufunu teşvik edebilir.

Yenilenebilir Enerji Alanlarının Genişletilmesi:

İçme-kullanma suyu temin edilen rezervuarlar, sulak alanlar, denizler, baraj gölleri ve tabii göllerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak ilan edilen alanlarında imar planı yapılmaksızın yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecek. Bu adım, yenilenebilir enerji üretimini teşvik edebilir.

Elektrik Hizmetlerinin Olağanüstü Durumlarda Kesintisiz Sağlanması:

Olağanüstü hal kararı alınan veya genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, elektrik hizmetlerinin kesintisiz karşılanabilmesi için geçici süreli elektrik enerjisi talepleri belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde karşılanacak. Bu adım, kriz durumlarında enerji güvenliğini sağlamayı amaçlıyor.

Kanun teklifi, enerji sektöründeki bu önemli değişiklikleri içermesiyle dikkat çekerken, TBMM'nin Genel Kurulu'nun yanı sıra komisyonlarda da çeşitli konular ele alınacak. Milli Savunma Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Dilekçe Komisyonu gibi komisyonlarda da önemli toplantılar gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA