TBMM Genel Kurulu, enerji sektöründe düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni kabul etti. Yeni kanunla birlikte madencilik faaliyetlerinde raporlama zorunluluğu sadece "IV. Grup" maden işletme ruhsatları için geçerli olacak. Diğer maden gruplarındaki işletmeler ise bu zorunluktan muaf tutulacak. Düzenleme, 28 Şubat 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, arama ruhsatı alarak maden bulan işletmeler için Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) koduna göre rapor hazırlama şartını ortadan kaldırıyor. Bu şekilde, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı raporlarla maden bulma hakkı kazanılabilecek.

Yenilenebilir enerji üretimi alanında da önemli düzenlemeler getirilen kanun teklifi, içme-kullanma suyu temin edilen rezervuarlar, sulak alanlar ve denizlerin yanı sıra baraj gölleri, suni göller ve tabii göllerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak ilan edilen bölgelerinde imar planı yapılmaksızın yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilmesine olanak tanıyor.

Ayrıca, içme-kullanma suyu temin edilen rezervuarlar, sulak alanlar ve baraj gölleri gibi alanlarda, hidrolik kaynaklara dayalı birden çok kaynaklı üretim tesislerinin kurulması da Elektrik Piyasası Kanunu'na göre hidrolik kaynaklara sahip tüzel kişiler tarafından imar planı yapılmaksızın gerçekleştirilebilecek.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü veya sulama birliklerine ait tarımsal sulama amaçlı tesislerin elektrik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ise bu alanlarda yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisleri kurulabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovakya Başbakanına yapılan saldırıyı kınadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovakya Başbakanına yapılan saldırıyı kınadı

Teklifin 4. maddesi, Danışma Kurulu kararıyla yeniden görüşüldü ve içme-kullanma suyu temin edilen rezervuarlar ve kıyı bölgelerindeki belediye sınırları içinde DSİ Genel Müdürlüğünün izniyle ilgili belediyeler ve bağlı kuruluşları tarafından yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisleri kurulabilmesine yönelik düzenlemeler de eklenmiştir.

Kaynak: AA-Anadolu Ajansı