TBMM Genel Kurulu, bu hafta enerji ve sağlık alanlarında önemli düzenlemeler içeren iki kanun teklifini gündemine alacak. Turist rehberliği ve seyahat acentelerine ilişkin kanun teklifi de komisyonda ele alınacak.

AB’de Yeni Otomobillerin Talebi Arttı AB’de Yeni Otomobillerin Talebi Arttı

Enerji alanında yeni düzenlemeler

Genel Kurul, 13 Şubat Salı günü başlayacak haftalık çalışmasında, Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşecek. Teklif, yerli üretim ve farklı kaynaklardan ithal edilen doğal gazın Türkiye’de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanmasına imkan tanıyacak. Ayrıca, enerji verimliliğini artırmak amacıyla hazırlanan projelere 15 milyon lirayı geçmemek kaydıyla yüzde 30 oranında destek verilecek. İçme-kullanma suyu temin edilen rezervuarlar ve sulak alanlar ile kıyı ve sahil şeritleri dışındaki denizler, baraj gölleri, suni göller ve tabii göllerde, imar planı olmaksızın yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecek. Olağanüstü hal kararı alınan veya genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, elektrik hizmetlerinin kesintisiz karşılanabilmesi için geçici süreli elektrik enerjisi talepleri karşılanacak.

Sağlık alanında yeni düzenlemeler

Enerji alanında düzenlemeler içeren teklifin ardından, Genel Kurul, Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşecek. Teklif, diş tabiplerinin ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinde diş tabibi istihdam edebilmelerine olanak sağlayacak. Acil tıp ana dal uzmanları yoğun bakım yan dal, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları da sosyal pediatri yan dal uzmanlığı yapabilecek. Sağlık alanında eleman temininde sıkıntı çekilen yerlerde sözleşmeli pozisyon sayısı 27 binden 36 bine yükseltilecek.

Komisyonlarda turizm ve balıkçılık konuları

Bu hafta ayrıca, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, AK Parti tarafından TBMM Başkanlığına sunulan turist rehberliği ve seyahat acentelerine ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak. Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu da toplanacak. Salı ve çarşamba günleri Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

Kaynak: AA