T.C.AKÇAKALE 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2015/84 - KARAR NO: 2023/93
SANIK : Mahmut AL ABO
SUÇ : Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma
SUÇ TARİHİ - YERİ : 03/02/2015 - Akçakale
KARAR TARİHİ :13/04/2023


Yapılan açık yargılama sonucunda;


HÜKÜM ÖZETİ
Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/04/2023 tarihli karar ile Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma suçundan sanık Mahmut AL ABO hakkında TCK'nın 66/1e, 67/2 maddeleri yollamasıyla 5271 sayılı CMK'nın 223/8 maddesi uyarınca düşme kararı verildiği,sanığın tüm aramalara rağmen açık ikametgah adresi temin edilemediğinden gerekçeli kararın sanığa tebliğ edilemediği anlaşılmış olup, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. ve devamı maddeleri gereğince hüküm özeti içeriğinin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;İş bu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, mahkememiz gerekçeli kararının tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile ya da mahkememiz yargı çevresi dışında bulunulması halinde ilgilinin o yer Asliye Ceza Mahkemesi aracılığıyla vereceği bir dilekçe ile Şanlıurfa Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna müracaat edilebileceğine dair karar İLANEN TEBLİĞ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01945684