T.C.ŞANLIURFA5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/1412 Esas
Davacı , HAYDER DEMİREL ile Davalı , HALİLİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;
Krokisi ekte gönderilen dava konusu Şanlıurfa ili Haliliye ilçesi Örencik Mah, 152 ada (2-4) A parselde kayıtlı 4.979 mt2, 153 ada 14 A parselde kayıtlı 1.762 mt2 ve 120 ada 1 A parselde kayıtlı 18.955 mt2'lik taşınmazların davacı 33917288810 T.C kimlik numaralı HAYDER DEMİREL adına tapuya tescili talep edilmiş olduğundan, dava konusu taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte mahkememizin 2022/1412 Esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01955958