Ticaret Bakanlığı, ülkemizin kalkınma planları, üretim ve dış ticaret hedefleri doğrultusunda İthalat Rejimi Kararı'nda yapılan değişiklikleri ve İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar'daki düzenlemeleri kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, kararların yerli üretimi destekleme, uluslararası yükümlülükleri gözetme ve ikili anlaşmalar çerçevesinde hazırlandığı vurgulandı.

Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasında, "2024 yılında geçerli olmak üzere hazırlanan ve gümrük tarife istatistik pozisyonlarında ve eşya tanımlarında yapılan değişiklikleri içeren 'İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli' metni doğrultusunda İthalat Rejimi Kararı eki listeler ile İlave Gümrük Vergisi Kararı eki listelerde gerekli değişiklik ve düzenlemeler yapılmıştır" denildi. Ayrıca her yılın başında yayımlanan ve belirli eşyaların ithalatında uygulanacak hususları belirleyen İthalat Tebliğleri'nin de gözden geçirilerek yürürlüğe girdiği ifade edildi.

Rekabet Kurulu, Nestle Türkiye’yi 347 Milyon Lira ile Cezalandırdı Rekabet Kurulu, Nestle Türkiye’yi 347 Milyon Lira ile Cezalandırdı

Açıklamada, "Bakanlığımız, üretici ve ihracatçılarımızla istişare içerisinde ve tüm ilgili kurumlarımızla güçlü koordinasyon gerçekleştirerek ülkemiz ithalat politikasını etkin kullanmaya, ihtiyaçlar ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda dinamik bir anlayışı hayata geçirmeye, sanayi ve üretim politikaları ile uyumlu bir ithalat rejimini uluslararası kurallara uygun şekilde sürdürmeye kararlıdır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: (Haber Merkezi)