Gübre Piyasasında Çiftçilerin Rotası Değişiyor: Mısırdan Vazgeçiş Başladı!

Tarım sektöründe, Gübretaş'ın faaliyet raporuna göre, TMO'nun düşük mısır alım fiyatları ve artan gübre maliyetleri çiftçilerin üretim stratejilerini değiştiriyor. Raporda belirtildiğine göre, TMO'nun açıkladığı mısır alım fiyatının beklentileri karşılamaması son çeyrekte gübre satışlarını olumsuz etkileyebilir. Ancak, bu durumun dengelenmesi için çiftçilerin mısır üretiminden vazgeçip buğday ve arpa üretimine yönelecek olması önemli bir faktör.

Tarımın Nabzı: Gübre Talebinde Yeni Dönem!

Uluslararası piyasalardaki ara mamul fiyatlarının yükselmesi, Türk lirasındaki değer kaybıyla birleşerek kimyevi gübre fiyatlarını etkiledi. 3. çeyrekteki fiyat artışlarına rağmen, taleplerde herhangi bir olumsuz etki gözlenmedi. 9 ay içinde kimyevi gübre pazarında %30'un üzerinde bir büyüme kaydedildi. En çok tüketilen gübre olan üre talebindeki artış, pazarın büyümesine katkı sağladı.

Bu büyümeye etki eden diğer faktörler arasında, buğday ve arpa rekoltelerinin geçen yıllara göre yüksek olması ve TMO'nun hububat alım fiyatlarındaki desteklemeler yer alıyor. Ancak, TMO'nun mısır alım fiyatlarının beklentileri karşılamaması ve gübre maliyetlerindeki artış, çiftçilerin taleplerini etkilemeye başlayabilir.

Çiftçilerin Gübre Tercihi: Buğday ve Arpa Öne Çıkıyor!

Son çeyrekte beklenen gübre talep düşüşüne rağmen, raporda vurgulanan bir diğer önemli nokta, çiftçilerin mısır yerine buğday ve arpa üretimine yönelmeleriyle gübre talebinde bir denge sağlanacak olmasıdır. Çiftçilerin 2024 yılında kullanacakları gübreleri 2023 sonbaharında talep etme stratejisi, gübre piyasasındaki olası daralmayı engelleyebilir.

ÇAYKUR, Yaş Çay Alımlarında Kontenjanı Düşürdü ÇAYKUR, Yaş Çay Alımlarında Kontenjanı Düşürdü

Kaynak: MEHMET MEKİ AKGÜL