Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, 2024 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması kapsamında yaklaşık 20 bin haneyle görüşülerek veri toplanacağını kaydederek, şöyle konuştu: "Doğurganlığın azalması ve nüfusun yaşlanması, iş gücü piyasamız, kalkınma potansiyelimiz ve ülkemizin uzun vadeli refahı üzerinde baskı oluşturmaktadır." dedi.

Taşkın: 15 Temmuz Milletin Diriliş Günüdür Taşkın: 15 Temmuz Milletin Diriliş Günüdür

"2024 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Projesi"ne ilişkin işbirliği protokolü, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, TÜBİTAK, Hacettepe ve Marmara üniversiteleri arasında Başkanlıkta düzenlenen törenle imzalandı.

Burada konuşan Şenel, nüfus yapısının tespit edilmesinin birçok alanda alınacak tedbirlerin belirlenmesinde önem taşıdığını söyledi.


Nüfus artış hızının yavaşlaması nedeniyle doğum oranlarının düştüğüne ilişkin Şenel, şunları söyledi: "Küresel olarak doğumda yaşam beklentisi yükselmekte, yaşlı nüfus hem sayıca hem de toplam içindeki pay olarak artmaktadır. Bunlara ek olarak nüfusun yaşlanmasıyla birlikte ortanca yaş da yükselmekte, bazı ülkeler için dış göç nüfus eğilimleri üzerinde önemli etkilere sahip olmaktadır." dedi.

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması'nın 1968'den bu yana 5 yılda bir yapıldığını anımsatan Şenel, bu araştırmaya 12'sinde başlayacaklarını söyledi. Şenel, araştırmanın başka hiçbir veri kaynağında bulunmayan doğum, ölüm ve göç göstergelerinin zaman içindeki değişimini ve bu değişime etki eden faktörleri ortaya çıkararak bu alanlarda geliştirilen politika ve stratejilere yön verdiğini belirtti.

Kaynak: AA-Anadolu Ajansı