Antalya'da düzenlenen 15. Uluslararası Yem Kongresi ve Yem Sergisi'nin açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'deki arpa ve buğday ekim alanlarında geçen seneye göre sırasıyla %4 ve %7'lik bir artış olduğunu bildirdi. Bakan Yumaklı, bu artışın Türkiye'nin tarımsal üretim kapasitesini nasıl etkileyebileceği üzerinde durdu.

Bakan Yumaklı, özellikle Mayıs ayına kadar olan yağışların, arpa ve buğday üretimi için kritik bir eşik oluşturduğunu belirtti. Gelecek yağışların bu dönemdeki performansı, ürün verimliliği üzerinde belirleyici olacak.

Yumaklı, yem sektörünün bitkisel üretim olmadan hayvansal üretimin mümkün olmayacağını, bu nedenle yemin stratejik bir sektör olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye Yem Sanayicileri Birliği'nin düzenlediği kongre ve serginin yem sektörünün dününü, bugününü ve yarınını değerlendirme fırsatı sunduğunu ifade etti.

Güneydoğu İhracatçıları Hedeflerini Büyüttü: 12 Milyar Doları Aşmayı Planlıyor Güneydoğu İhracatçıları Hedeflerini Büyüttü: 12 Milyar Doları Aşmayı Planlıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bitkisel ve hayvansal üretimi geliştirmek ve rekabet gücünü artırmak için çeşitli plan ve politikalar hazırladığına değinen Yumaklı, bu planların uygulanmasının mevcut zorluklara rağmen sürdürüleceğini belirtti. Ayrıca, kamu-üniversite-özel sektör işbirliğiyle AR-GE faaliyetlerini desteklediklerini aktardı.

Yumaklı, Türkiye'nin yem sektöründe son dönemde kaydettiği ilerlemelerle dünyada yedinci, Avrupa'da ise en fazla üretim yapan ülke konumunda olduğunu dile getirdi. Bakanlık olarak, yem hammaddesi ihtiyacının bir kısmını ithalatla karşılamak zorunda olduklarını, ancak yerli üretimin artırılması yönünde çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Kaynak: AA-Anadolu Ajansı