MHRS'de Yeni Düzenlemeler İçin Toplantı Gerçekleştirildi MHRS'de Yeni Düzenlemeler İçin Toplantı Gerçekleştirildi

Türkiye'de askerlik hizmeti, birçok farklı koşul altında ertelenebilir veya muafiyet sağlanabilir. Göz kusurları da bu muafiyetlerden biridir ve belirli kriterlere bağlıdır.

Dereceye Göre Muafiyet Şartları

  • Bir veya iki gözde 7 derece miyop veya astigmat varsa askerlikten muaf tutulabilirsiniz.
  • Bir veya iki gözde 7 dereceden fazla astigmat varsa askerlikten muaf tutulabilirsiniz.
  • İki göz arasında 7 derece ve üzeri fark varsa askerlik yapılamaz.
  • 6 derece ve üzeri miyop, 4 derece ve üzeri hipermetrop veya astigmat durumu mevcut ise askerlikten muaf tutulabilirsiniz.
  • Her iki gözde miyop, uzağı görememe ve astigmatizma toplamı 14 derece ve üzerinde ise askerlikten muaf olabilirsiniz.
  • İki gözün kırma gücü farkı 11 diyoptriden büyük ise askerlikten muafiyet sağlanabilir.

Göz kusurlarının belirlenmesinde gözlük numaraları da dikkate alınır. Her iki gözün toplam engellilik derecesi 14 dereceyi aşıyorsa veya her iki gözün toplam diyoptrik gücü 14 derece ise askerlik yapamazsınız. Ancak, 14 derece altında ise askerlik yapmaya uygun kabul edilebilirsiniz.

Kaynak: (İLKHA)