Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı atık istatistiklerini açıkladı. İmalat sanayi işyerlerinde toplamda 28 milyon ton atık meydana geldi. Bu atıkların 5,4 milyon tonu tehlikeli nitelikteydi. Araştırmaya göre, toplam atığın yüzde 63,2'si satıldı veya lisanslı atık işleme tesislerine gönderildi, yüzde 14,5'i tesislerde geri kazanıldı, yüzde 13,5'i düzenli depolama tesislerine yönlendirildi. İmalat sanayi işyerlerinde oluşan atıkların işlenme ve bertaraf yöntemleri detaylı bir şekilde incelendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Eylem Yapan Şüpheli Tutuklandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Eylem Yapan Şüpheli Tutuklandı

Maden İşletmelerinde 26,3 Milyon Ton Atık Oluştu

TÜİK tarafından açıklanan istatistiklere göre, maden işletmelerinde toplamda 26,3 milyon ton atık meydana geldi. Bu atıkların büyük bir çoğunluğu, toplamın yüzde 99,99'unu oluşturan mineral atıklardan oluştu. Maden işletmelerinde oluşan atıkların yüzde 76,1'i pasa sahalarında, atık barajlarında veya düzenli depolama tesislerinde bertaraf edildi. Yüzde 20,9'u ise ocak içine geri dolduruldu. İstatistikler, maden sektöründeki atık yönetimi uygulamalarını gözler önüne serdi.

Termik Santrallerde 27,8 Milyon Ton Atık Oluştu

Türkiye'deki termik santrallerde 27,8 milyon ton atık ortaya çıktı. Bunun 10,5 bin tonu tehlikeli nitelikteydi. Atıkların yüzde 82,6'sını kül ve cüruf oluştururken, yüzde 17,4'ünü diğer atıklar oluşturdu. Toplam atığın yüzde 87,9'u kül dağı, kül barajı veya düzenli depolama tesislerinde bertaraf edildi. Yüzde 11,4'ü lisanslı tesislere gönderildi veya maden/taş ocaklarının geri doldurulmasında kullanıldı. Termik santrallerdeki atık yönetimi konusunda yapılan çalışmaların önemi vurgulandı.

Belediyelerde 30,3 Milyon Ton Atık Toplandı

TÜİK'in istatistiklerine göre, Türkiye genelinde toplamda 30,3 milyon ton atık belediyeler tarafından toplandı. Belediyelerin atık hizmeti verdiği bölgelerdeki atıkların yüzde 88,9'u düzenli depolama tesislerine gönderildi. Yüzde 7,5'i geri dönüşüm tesislerine yönlendirilirken, yüzde 2,4'ü enerji geri kazanım tesislerinde değerlendirildi

TÜİK'in açıkladığı istatistiklere göre, diğer atık bertaraf ve geri kazanım tesislerinden toplamda 26,8 milyon ton atık elde edildi. Bu tesislerde oluşan atıkların yüzde 55,7'si geri kazanıldı, yüzde 24,1'i enerji geri kazanımı için kullanıldı, yüzde 20,2'si ise düzenli depolama tesislerine gönderildi. 

Kaynak: (İLKHA)