Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kamuoyuna sunulan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin yeni müfredat taslağı, ülkenin kalkınma hedeflerine yönelik çeşitli derslerde geniş bir yelpazede yer alacak. İşte detaylar:

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihinden günümüze kadar geçen süreçteki kalkınma hamleleri, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinde detaylı bir şekilde ele alınacak. Öğrenciler, Türkiye'nin milli sanayi ve teknoloji gelişmeleri üzerine araştırma raporları sunacaklar.

Ortaokul düzeyindeki fen bilimleri derslerinde öğrencilere, milli savunma sanayii projeleri ve uzay çalışmaları gibi Türkiye'nin kalkınma sürecindeki önemli adımları anlatılacak. TÜBİTAK UZAY ve yerli teknoloji girişimleri, derslerde detaylı olarak ele alınacak.

Bakan Tekin'den Öğretmenlik Meslek Kanunu Açıklaması Bakan Tekin'den Öğretmenlik Meslek Kanunu Açıklaması

Coğrafya derslerinde, Türkiye'nin stratejik konumu ve doğal kaynaklarına vurgu yapılacak. Mavi Vatan ve doğal zenginliklerimizin korunması, öğrencilere önemli bir bilinç kazandıracak.

Biyoloji derslerinde, öğrencilere ekosistem koruma projeleri ve sürdürülebilir tarımın önemi anlatılacak. Türkiye'nin biyoçeşitliliğinin korunması ve çevre bilincinin geliştirilmesi amaçlanacak.

Kimya derslerinde Türkiye'nin teknoloji alanındaki atılımları ve milli projelerin kimya endüstrisine etkileri ele alınacak. Öğrencilere, yerli üretimin önemi ve milli savunma sanayii projelerinin kimya alanındaki yansımaları aktarılacak.

Kaynak: AA-Anadolu Ajansı